خانهوال‌ پست‌هاوال پست FRP

وال پست FRP چیست؟

وال پست FRP یا وال پست الیافی، از جمله مهارکننده‌های دیوار غیر ‏سازه‌ایی بوده که با استفاده از الیاف کربن ویا الیاف شیشه، اجرا می‌شود.دیوار غیرسازه‌ایی، یکی از عناصر تشکیل دهنده هر نوع سازه‌ایی محسوب می‌شود. دیوار غیر سازه‌ایی ممکن است در ‏پیرامون یا داخل سازه به کار گرفته شود. در هر صورت مهار آن، به منظور بهبود رفتار سازه، در مواقع زلزله یا دیگر حوادث ‏محیطی، امری الزامی است. دیوار غیر سازه‌ایی اگر مهار نشود، حتی با کوچک‌ترین نیروی جانبی اعمال شده از طریق زمین ‏لرزه، دچار ترک خوردگی و فرو ریختگی آنی می‌شود. آسیب دیدگی و یا فرو ریختگی دیوارهای مهار نشده در عین پایدار ‏ماندن سازه بعد از زلزله، بارها و بارها دیده شده است. وضعیت سازه‌های موجود بعد از زلزله کرمانشاه در 21 آبان سال ‏‏1396، یکی از مثال‌های بارز جهت اثبات مطالب فوق می‌باشد. بعد از وقوع زلزله کرمانشاه، اجرای مهار یا انواع وال پست‎ ‎برای ‏دیوارهای غیرسازه‌ایی پیرامونی و داخلی، امری الزامی تلقی گردید. وال پست ‎ FRP، می‌تواند دیوار غیرسازه‌ایی که از ‏قبل مهار نشده و حتی دیواری که دچار آسیب شده است را ترمیم، تقویت و مهار نماید. نوین وال پست‌های ‎FRP ، از دسته ‏سیستم‌های‎ FiberOne™ ‎‏ نیز محسوب می‌شود. وال پست‎ FRPدر پایدارسازی دیوار با کنترل حرکت خارج از صفحه، تامین ‏مهاری، ایجاد پیوستگی بین اجزای تشکیل دهنده دیوار، یکپارچه سازی مقطع دیوار و… از ترک‌‏‎خوردگی، شکسته شدگی، ‏فروپاشی آنی و… دیوار غیر سازه‌ایی در حین وقوع زلزله، جلوگیری می‌نماید‎. ‎وال پست‌ نوین ‎ FRP، با استفاده از رزین‌های ‏مربوطه همچون رزین اپوکسی، در سطح مقطع دیوار به صورت سرتاسری و یا نواری در ابعاد و فواصل از قبل تعیین شده، ‏نصب می‌شود. در ادامه مزایای استفاده از وال پست‌های ‎ FRP، روش اجرای آن و تفاوتش با دیگر وال پست‌ها مورد بررسی ‏قرار گرفته است‎.‎

مزایا وال پست‌ FRP یا وال پست الیافی چیست؟

 • سهولت در اجرا
 • سازگار با اکثر اجزای تشکیل دهنده دیوار
 • عدم اشغال فضای کارگاه
 • سرعت اجرا بالا
 • افزایش مقاومت دیوار در برابر ترک خوردگی
 • ایجاد پیوستگی بین اجزای تشکیل دهنده دیوار
 • یکپارچه سازی دیوار
 • مقاوم سازی دیوار در برابر نیروهای جانبی
 • بدون نیاز به وادار یا تعبیه مهارهای افقی در داخل دیوار موجود
 • امکان اجرا در دیوارهایی که از قبل مهار نشده‌اند

روش اجرای نوین وال پست‌های FRP

مرحله 1 : محل نصب نوین وال پست‌های FRP، طبق مشخصات مندرج در نقشه طرح، بر روی دیوار مشخص گردد.

مرحله 2 : پارچه تک و یا دو جهته الیاف کربن یا الیاف شیشه ، طبق ابعاد مشخص شده در نقشه طرح، برش داده شود.

مرحله 3 : ناحیه نصب وال پست FRP، باید با استفاده از برس سیمی، چکش و دیگر ابزار آلات، از هرگونه آلودگی نظیر رنگ، گچ، سیمان، روغن و… پاکسازی شود.

مرحله 4 : اجزاء تشکیل دهنده رزین اپوکسی مصرفی، طبق مندرجات دیتاشیت محصول، ترکیب گردد.

مرحله 5 : برای نصب وال پست‌های FRP، باید از سیستم چسباندن تر استفاده نمود. در سیستم چسباندن تر، سطح باید با استفاده از قلمو، غلتک ویا دیگر ابزار به رزین اشباع شود و سپس پارچه‌های الیاف کربن یا شیشه نیز روی سطح آغشته به رزین قرار گرفته و باری دیگر سطح و الیاف FRP باید به رزین، به خوبی آغشته شوند. برای هر چند لایه از الیاف FRP، باید مراحل تکرار شود.

مرحله6 : باید به رزین فرصت داد تا به گیرش نهایی، دست یابد.

پیشنهاد می‌گردد تا برای آشنایی بیشتر با نقش وال پست در ساختمان سازی، مقاله جامع ” اهمیت وال پست در ساختمان‌ سازی ” را مطالعه فرمایید.

تفاوت نوین وال‌ پست‌های FRP با دیگر وال پست‌ها

 • نوین وال پست‌های FRP، بر خلاف دیگر وال‌ پست‌ها با استفاده از چسب و رزین، نصب می‌شوند.
 • وال پست‌های FRP، می‌توانند حتی دیوارهایی که از پیش ساخته‌ شده‌اند را تقویت نمایند و به عنوان یک مسلح کننده دیوار نیز به کار برده شوند.
 • در وال پست‌ الیافی، نیازی به اجرای وادار و مهارهای افقی اضافه در دیوار نیست.
 • وال پست‌ اف آر پی، فضای کارگاه را اشغال نمی‌کند اما وال پست‌های سنتی فضاگیر و اشغال کننده هستند.
 • حمل و نقل وال پست‌ الیافی نسبت به دیگر وال پست‌ها، راحت‌تر است.

نکات مربوط به طراحی وال پست‌های FRP

_ در طراحی وال پست‌های FRP، خمش دیوار از نوع یک طرفه و به صورت قائم در نظر گرفته می‌شود.

_ در وال پست‌های  FRPنواری، جهت بهره‌وری از بهترین نتیجه، فاصله نوارهای قائم از هم، حداقل به اندازه 3 برابر ضخامت دیوار و حداکثر 5.5 برابر ضخامت دیوار، در نظر گرفته شود.

_ در وال پست‌های FRP، باید از الیاف کربن با تنش تسلیم بیش از 3000 مگاپاسکال و یا از الیاف شیشه با تنش تسلیم بیش از 1000 مگاپاسکال، استفاده شود.

_ الیاف کربن و الیاف شیشه مصرفی در وال پست‌های FRP، در حالتی که وال پست به صورت سرتاسری اجرا شود، به ترتیب باید از حداقل دانسیته 25 و50 گرم بر متر مربع برخوردار باشند. در صورتی که وال پست FRP به صورت نواری اجرا می‌شود، دانسیته الیاف کربن و شیشه به ترتیب باید حداقل 50  و 100 گرم بر متر مربع باشد.

– رزین مورد استفاده در وال پست‌های FRP باید از مشخصات زیر پیروی نماید :

 • سازگاری و چسبندگی با الیاف به کار رفته در وال پست FRP
 • سازگاری و چسبندگی به اجزای تشکیل دهنده دیوار
 • مقاومت بالا در برابر اثرات محیطی
 • کارایی خوب در طول نصب
 • ماندگاری در طول زمان مناسب با شرایط کاربردی

مشخصات مصالح و یا مواد مصرفی در نوین وال پست‌ FRP

نوع الیاف نام تجاری عرض (mm) وزن (gr/m2)
پارچه الیاف کربن تک جهته UCWTM 500 الی 1000 160 الی 300
پارچه الیاف کربن دو جهته BCWTM 500 الی 1000 160 الی 600
پارچه الیاف شیشه تک جهته UGWTM 500 الی 1000 200 الی 1000
پارچه الیاف شیشه دو جهته BGWTM 500 الی 1000 200 الی 1200

مشخصات مصالح و یا مواد مصرفی در موین وال پست‌های FRP

نوع چسب یا رزین مصرفی نام تجاری سازگاری با الیاف
رزین اپوکسی با ویسکوزیته کم ERSTM200 الیاف کربن – الیاف شیشه
رزین اپوکسی با ویسکوزیته بالا ERSTM300  و ERSTM400 الیاف کربن – الیاف شیشه

نکات اجرایی وال پست FRP طبق نشریه 819 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پیوست ششم استاندارد 2800 و نشریه ض-691

– ناحیه نصب الیاف در وال پست‌های الیافی، باید قبل از اجرای وال پست FRP، از هرگونه آلودگی نظیر گریس، رنگ، پلاستر و… پاکسازی شود.

– الیاف FRP، باید به صورت نوارهای قائم در دو طرف دیوار و به صورت موازی، نصب شود.

– نبشی کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار طوری در نظر گرفته شود که الیاف FRP نواری در آن قرار گیرد و از کناره بیرون نزند و در عین حال،علاوه بر در بر گیری مصالح متراکم جداسازی، بخشی از دیوار را نیز در بگیرد.

– نبشی باید با استفاده از اتصلات پیچی نصب شود. در صورت تعبیه شدن صفحه فلزی از قبل بر روی تیر و ستون اطراف دیوار، می‌توان نبشی را با استفاده از اتصالات جوشی نیز نصب نمود.

– وال پست الیافی حتما باید در دو  لبه انتهایی دیوار، اجرا شود.

– الیاف نواری کربن یا شیشه مصرفی در وال پست‌های FRP، باید به اندازه طول مهاری، روی کف نیز ادامه یابند.

– در نوین وال پست FRP، دیوار از ستون کناری باید به فاصله 1 درصد ارتفاع، جداسازی شود. جهت جداسازی دیوار از ستون، می‌توان از مصالح متراکم مثل پشم سنگ یا پلی استایرن (یونولیت) استفاده نمود.

– در وال پست‌های FRP، دیوار از زیر سقف باید به اندازه 25 میلی‌متر جداسازی شود. برای جداسازی دیوار از سقف، می‌توان از مصالح متراکم از جمله پشم سنکگ و یا پلی استایرن (یونولیت)، استفاده نمود.

– اختلاط اجزای تشکیل دهنده چسب اپوکسی FRP مصرفی در نوین وال پست‌ الیافی، باید با توجه به مندرجات دیتاشیت ارائه شده از سوی تولید کننده محصول، انجام شود.

– بعد از اجرای وال پست‌های FRP، باید مدت زمان کافی برای گیرش رزین در نظر گرفته شود. مدت زمان عمل آوری رزین، باید با توجه به دیتاشیت محصول، در نظر گرفته شود.

– توجه نمایید که جهت کسب عملکرد بیشتر وال پست‌های FRP، الیاف کربن یا شیشه نواری قائم، نباید در طول به هیچ عنوان قطع شوند. پیوستگی الیاف در وال پست‌های FRP، رفتار خمشی دیوار را در برابر نیروهای جانبی، تضمین می‌نماید.

جدول مربوط به فواصل وال پست‌های frp نواری قائم از هم در طول دیوار

حداقل فاصله نوارهای قائم FRP 3 برابر ضخامت دیوار (3t)
حداکثر فاصله نوارهای قائم FRP 5.5 برابر ضخامت دیوار (5.5t)

مدارک مرتبط

بروشور و کاتالوگ فنی

دانلود

دتایل‌ و نقشه‌ها

دانلود

گالری تصاویر

سوالات متداول

نوین وال پست ‏FRP‏ چیست ؟

وال پست ‏FRP، پارچه‌های تک جهته و دو جهته الیاف کربن یا شیشه هستند که با استفاده از چسب یا رزین مخصوص به ‏سطح دیوار نصب می‌شوند و به نوعی، دیوار را در برابر ترک خوردگی، شکسته شدگی و فرو ریزش آنی مقاوم ساخته و آن ‏را در جهت خارج از صفحه، پایدار می‌سازد. وال پست‌های ‏FRP، می‌توانند دیوارهای موجود و از قبل ساخته شده و ‏همچنین دیوارهایی که قرار است تعبیه شوند را تقویت کنند. وال پست‌های ‏FRP، علاوه بر مهار دیوارهای غیرسازه‌ایی، ‏دیوارهای باربر موجود در سازه‌های مصالح بنایی را از منظر مقاومت خمشی، کششی، ظرفیت باربری و... تقویت می‌کند. ‏

وال پست ‏الیافی‎‏ با دیگر انواع وال پست، چه تفاوتی دارد ؟

وال پست‌های ‏FRP، با استفاده از چسب یا رزین مخصوص، نصب می‌شوند، در صورتی که دیگر وال پست‌ها با استفاده از ‏اتصالات پیچی، جوشی و یا مثل وال پست‌های مش فایبرگلاس با مدفون شدن در یک پلاستر مخصوص، اجرا می‌شوند. در ‏وال پست‌های ‏FRP، محدودیت طولی برای دیوار وجود نداشته و وادارهایی که عمدتا در وال پست‌های سنتی اجرا ‏می‌شوند، در این دسته از وال پست حذف شده‌اند. بدین منظور وال پست‌های ‏FRP، نسبت به وال پست‌های سنتی، مقرون ‏به صرفه‌تر تلقی می‌شوند. اما مهم‌ترین تفاوت‌ وال پست ‏FRP‏ با دیگر وال پست‌ها، قابلیت تقویت دیوارهای از قبل موجود ‏است. ‏

وال پست ‏FRP، چگونه اجرا می‌شود ؟

اجرای وال پست‌های ‏FRP، در صورتی که تعبیه دیواری جدید مد نظر باشد، ابتدا با نصب نبشی کنترل کننده حرکت ‏خارج از صفحه بر روی قاب سازه و اجرای مصالح جدا کننده دیوار از قاب موجود، شروع می‌شود. اما در صورتی که دیوار ‏مورد نظر جهت تقویت، از قبل موجود باشد، تنها کافیست محل نصب الیاف ‏FRP‏ با توجه به مندرجات نقشه طرح شده، در ‏سطح دیوار مشخص و آماده سازی شود. آماده سازی سطح باید به گونه‌ایی باشد که محل نصب وال پست ‏FRP، عاری از ‏هرگونه آلودگی نظیر روغن، گچ، سیمان، رنگ و... شود و در نهایت سطحی صاف و هموار حاصل گردد. سپس، الیاف ‏مصرفی در وال پست اف آرپی، باید با توجه به مندرجات نقشه، برش داده شود. در عین حال، رزین یا چسب مصرفی نیز، باید ‏با توجه به دستورالعمل سازنده ترکیب شود. در نهایت الیاف و محل نصب وال پست ‏FRP، با استفاده از قلمو، غلتک و... به ‏رزین یا چسب مخصوص آغشته و الیاف بر روی ناحیه مشخص، چسبانده شده و باری دیگر به رزین آغشته می‌شود. توجه ‏کنید که حباب‌های هوا موجود باید با استفاده از غلتک خارج شوند. پس از گیرش نهایی رزین، وال پست ‏FRP، آماده بهره ‏برداری است.‏

وال پست ‏FRP، چه مزایایی را شامل می‌شود ؟

با استفاده از وال پست‌های ‏FRP، می‌توانید مزایایی چون افزایش مقاومت دیوار در برابر ترک خوردگی، افزایش مقاومت ‏خمشی، افزایش مقاوم کششی، یکپارچه سازی دیوار، ایجاد پیوستگی عالی بین اجزای تشکیل دهنده دیوار، سبک وزن، ‏سهولت در اجرا و عدم اشغال کارگاه، افزایش مقاومت دیوار در برابر نیروهای جانبی از جمله زلزله، یایدارسازی دیوار در ‏جهت خارج از صفحه، دوام و طول عمکر بالا، مقرون به صرفه‌ایی و... را لمس نمایید.‏

الیاف مورد استفاده در وال پست ‏FRP، چه مشخصاتی را شامل می‌شود ؟

الیاف مصرفی در وال پست‌های ‏FRP، عمدتا پارچه‌های تک جهته یا دو جهته الیاف کربن یا الیاف شیشه هستند. الیاف ‏کربن و یا الیاف شیشه مصرفی در این دسته از وال پست، باید به ترتیب از تنش تسلیم بیش از 3000 و 1000 ‏مگاپاسکال، بهره‌مند باشند. الیاف ‏FRP‏ در نوین وال پست‌های ‏FRP، به دو حالت سرتاسری و نواری می‌توانند دیوار را تقویت ‏کنند. الیاف کربن مصرفی در وال پست‌های ‏FRP، به ترتیب در حالت سرتاسری و نواری باید از حداقل الیاف 25 و 50 گرم ‏بر متر مربع و الیاف شیشه مصرفی در وال پست ‏FRP، به ترتیب در حالت سرتاسری و نواری باید از حداقل الیاف 50 و ‏‏100 گرم بر متر مربع ، بهره‌مند باشند.‏

رزین مورد استفاده در وال پست ‏FRP، چه مشخصاتی را باید ارضا کند ؟

رزین و یا چسب مصرفی در وال پست‌های ‏FRP، باید با الیاف کربن یا الیاف شیشه به کار گرفته شده در نوین وال پست ‏FRP‏ و ‏همچنین با مصالح تشکیل دهنده دیوار نیز سازگار باشد ، تا بتواند چسبندگی مد نظر بین الیاف و سطح دیوار را تضمین ‏کند. علاوه بر این، رزین یا چسب مورد استفاده در وال پست‌های ‏FRP، باید از ویژگی‌هایی چون مقاومت حرارتی بالا، دوام ‏بالا در برابر اثرات محیطی مخرب، طول عمر مفید بالا ، کیفیت بالاو... ارضا نماید. رزین اپوکسی، می‌تواند بهترین انتخاب ‏باشد.‏

الیاف ‏FRP‏ نواری در وال پست‌های ‏FRP، باید با چه فاصله‌ایی از هم در سطح دیوار نصب شوند ؟

پارچه‌های الیاف کربن یا شیشه که به صورت نوارهایی با ابعاد از پیش تعیین شده برش خورده‌اند، جهت تقویت دیوار و ‏ارضای هدف مورد انتظار، باید با فواصل حداقل 3 برابر ضخامت دیوار و حداکثر 5.5 برابر ضخامت دیوار، از هم قرار بگیرند.‏

مکانیزم عملکرد وال پست ‏FRP، چگونه است ؟

به طور کلی، وال پست ‏FRP‏ پس از اجرا، با پایدار سازی دیوار در جهت خارج از صفحه، تامین مهاری، ایجاد پیوستگی بین ‏اجرای تشکیل دهنده دیوار، یکپارچه سازی مقطع دیوار، افزایش مقاومت کششی و خمشی و... ، می‌تواند دیوار را در برابر ‏ترک خوردگی، شکسته شدگی، فرو پاشی و... مقاوم سازد. در واقع، دیوار تقویت شده وال پست ‏FRP، به مراتب عملکری ‏بهتر را در حین زلزله، نسبت به دیوارهای معمولی، ارائه می‌دهد. حضور وال پست ‏FRP، آسیب‌های ناشی از ارتعشات زلزله ‏را به حداقل می‌رساند.‏

هزینه نصب و اجرای وال پست ‏FRP، چقدر است ؟

هزینه اجرای وال پست‌های ‏FRP، از وال پست‌های سنتی کمتر و اما از وال پست‌‏‎های نوینی چون وال پست مش فیبر ‏کربن و وال پست مش فایبرگلاس، به دلیل استفاده از رزین، بیشتر است. نوع رزین مصرفی، نوع الیاف به کار گرفته شده، ‏وزن الیاف مصرفی در واحد سطح، ضخامت پارچه‌ الیافی و... از دسته عوامل تعیین کننده قیمت اجرای وال پست ‏FRP، ‏است. علاوه بر این، نوسانات موجود در بازار، سبب متغییر شدن قیمت نصب و اجرای وال پست ‏FRP، می‌شود. بدین ‏منظور پیشنهاد می‌گردد تا جهت کسب اطلاعات بیشتر از محصولات مقاوم‌سازی، رفع ابهامات و به خصوص استعلام دقیق ‏و به روز قیمت محصولات و همچنین هزینه‌های اجرایی وال پست ‏FRP‏ و...، با کارشناسان ما در افزیر ارتباط برقرار کنید.‏

وال پست ‏FRP، از چه اجزایی تشکیل می‌شود ؟

وال پست ‏FRP، در صورتی که تعبیه دیوار جدید مد نظر باشد از نبشی‌های کنترل کننده حرکت خارج از صفحه، مصالح ‏جداکننده دیوار از قاب مثل پشم سنگ و پلی استایرن (یونولیت)، پارچه‌های تک جهته یا دو جهته الیاف کربن یا شیشه و ‏رزین یا چسب مخصوص (عمدتا رزین اپوکسی) تشکیل می‌شود. اما در صورتی که دیوار از قبل موجود باشد و تنها تقویت ‏آن مد نظر باشد، نبشی‌ها و مصالح جدا کننده دیوار از قاب، از دسته اجزای تشکیل دهنده وال پست ‏FRP، حذف ‏می‌شوند.‏

5/5 - (8 امتیاز)