خانهوال‌ پست‌هاوال پست با مقطع ناودانی

وال پست‌های با مقطع پروفیل ناودانی (U-shaped wall post) از پروفیل‌های فولادی هستند که عمدتا به منظور تامین اتصالات کشویی بین دیوار و تیر و ستون‌های اطراف آن، استفاده می‌شود. وال پست‌های مقطع ناودانی، به عملکرد هماهنگ قاب و دیوار درون آن، در هنگام قرارگیری در معرض نیروهای جانبی بزرگی مانند زلزله کمک می‌کنند. وظیفه اصلی وال پست‌ با مقطع ناودانی، کنترل حرکت خارج از صفحه دیوار است. وال پست‌های ناودانی، به دو صورت ممتد و منقطع، بسته به هدف مورد نظر، به کار گرفته می‌شوند. فولاد مصرفی برای پروفیل با مقطع U یا ناودانی از نوع فولاد ST275 می‌باشد و به دو روش سرد نورد شده و گرم نورد شده تولید می‌شود. این دسته از وال پست‌ها می‌توانند با استفاده از اتصالات جوشی و همچنین پیچی، نصب و یا اجرا شوند. مقاطع ناودانی در صورتی که به صورت دوبل جوش شده به هم باشند، می‌توانند به عنوان وادار نیز به کار گرفته شوند.

مزایا استفاده از وال پست‌های ناودانی

  • وال پست‌های ناودانی، امکان نصب میلگرد بستر را فراهم می‌سازد.
  • وال پست‌های ناودانی، امکان قرارگیری مصالح متراکم از جمله پشم سنگ و یا پلی استایرن (یونولیت) به منظور جداسازی دیوار از قاب را فراهم می‌سازد.
  • وال پست‌های ناودانی، مانعی برای حرکات خارج از صفحه دیوار محسوب می‌شود.

مقاله ” اهمیت اجرای میلگرد بستر در وال پست ”  را برای مطالعه بیشتر، به شما پیشنهاد می‌کنیم.

توجه : ابعاد و فواصل وال پست با مقاطع ناودانی، در قالب جدولی برآورد شده از نشریه 819 ، در ادامه ارائه شده است.

نشریه 819 : پس از وقوع زلزله‌های متعدد در کشور ایران و برآورد خسارات وارده به زیرساخت‌ها، مطالعات گسترده‌ای به منظور مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله انجام شد. این مطالعات و تحقیقات منجر به ارائه ضوابط ویژه‌ای برای طراحی لرزه‌ای سازه‌ها شد، بعلاوه در کنار آن، آیین‌نامه‌ها و مقررات جداگانه‌ای پیرامون اجزای غیرسازه‌ای منتشر شد. یکی از این ضوابط و آیین نامه‌ها، ضابطه 819- مربوط به مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی است. در این آیین نامه، درباره انواع وال پست‌ و همچنین طراحی آنها پرداخته شده است.

پیوست ششم نشریه 2800 : پس از تغییراتی که در آیین نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان شکل گرفت، در نشریه 2800 نیز بازبینی‌هایی انجام شد. نتایج این بازبینی‌ها اضافه شدن پیوستی به نشریه 2800 بود. این پیوست که تحت عنوان پیوست ششم منتشر شد، بیشتر به ضوابط طراحی و اتصالات اجزای غیرسازه‌ای به اجزای سازه‌ای مربوط می‌شود.طبق این پیوست اجزای غیرسازه‌ای معماری ساختمان شامل دیوار خارجی، تیغه و دیوار داخلی، نماکاری، جان پناه و راه‌پله است که در اینجا پیرامون دیوارهای غیرسازه‌ای بحث خواهد شد.

ضوابط طراحی وال پست‌ با مقطع ناوادنی (UNP) بر اساس دو منبع ذکر شده، به شرح زیر جمع آوری شده است :

– طبق پیوست ششم استاندارد 2800، وال‌پست‌های قائم تحت عنوان وادار قائم و وال پست‌های افقی به نام تیرک یا وادار افقی شناخته می‌شوند. هنگامی که طول دیوار از 4 متر گریز نماید، اجرای وادار قائم و هنگامی که ارتفاع آزاد دیوار از 3.5 متر تجاوز کند، اجرای تیرک با وادار افقی به منظور کاهش ارتفاع آزاد دیوار، الزامی تلقی می‌گردد.

– فاصله جداسازی دیوار از ستون‌ها به اندازه 0.01 ارتفاع کف تا کف طبقه، در نظر گرفته شود.

– فاصله جداسازی دیوار از سقف، باید برابر با بیشترین دو مقدار 25 میلی‌متر و حداکثر خیز دراز مدت تیر، در نظر گرفته شود.

– ابعاد و فواصل مقطع ناودانی (UNP) مورد استفاده به عنوان وال پست، با در نظر گرفتن عوامل موثر، در جداول مندرج در نشریه 819، مشخص گردیده. طبق ضابطه 819 مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فاکتورهای تعیین کننده مقاطع مناسب وال پست‎‌ها به شرح زیر است :

  • ارتفاع دیوار
  • ضخامت دیوار
  • تعداد طبقات ساختمان
  • مصالح ساختمان
  • سرعت باد غالب در منطقه
  • میزان ریسک‌پذیری منطقه در برابر زلزله

طبق بند 3-2 ضابطه 819 : دیوار بلوکی باید به نحوی به سازه متصل گردد که عملکرد مورد نظر قطعه دیوار در پدیده‌هایی چون خیز تیرهای کف و سقف، جابجایی نسبی طبقات، تنش خارج از صفحه از جمله باد، ضربه حین بهره برداری و زلزله تامین شود.به دلیل مقاومت کششی به نسبت پایین بلوک‌های مصالح بنایی، حساسیت در اجرای جزئیات بالا بوده و ضروری است جزئیات اجرایی اتصالات با دقت بالا انجام گردد. نحوه اجرای اتصالات، در قسمت ضوابط اجرای وال پست‌ها، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، جداول مربوط به فواصل و ابعاد مقطع ناودانی (UNP) مورد استفاده به عنوان وال پست، طبق نشریه 819، آورده شده است .

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان سه طبقه و کمتر 

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2 , 0.25

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان سه طبقه و کمتر 

در مناطق با سرعت باد بیشتر از  100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2 , 0.25

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

2U150B30T2 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان سه طبقه و کمتر 

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3 , 0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B30T2 Not Ok Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان سه طبقه و کمتر 

در مناطق با سرعت باد بیشتر از  100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3 , 0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

2U150B30T2 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B50T2 Not Ok Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B60T2 2U150B40T2 2U150B60T2
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B50T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T2 2U150B30T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T2 Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B40T2 Not Ok Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B60T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B60T2 2U150B60T2 Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T1 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T1 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B60T2 Not Ok Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت کمتر یا مساوی با km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B60T1 2U150B40T2 2U150B60T2
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B20T2 2U150B40T2 Not Ok
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

 

2U150B40T2 Not Ok Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T2 Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B40T2 Not Ok Not Ok
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC Not Ok Not Ok Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال Not Ok Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

 

Not Ok Not Ok Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت کمتر یا مساوی با km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B60T1 2U150B40T2 2U150B50T2
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

 

2U150B40T2 Not Ok Not Ok

وال پست مقطع دوبل ناودانی برای ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت بیشتر از  km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B30T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T2 Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B40T2 Not Ok Not Ok
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC Not Ok Not Ok Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال Not Ok Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

 

Not Ok Not Ok Not Ok

ضوابط اجرایی طبق پیوست ششم نشریه 2800 و نشریه 819 درباره وال پست‌ها:

– اتصالات وادارهای قائم به کف و زیر سقف، به ترتیب باید مفصلی و تلسکوپی باشد. به منظور ایجاد اتصال لغزشی (تلسکوپی)، به هیچ عنوان نباید وادار قائم به نبشی‌های تعبیه شده به منظور ایجاد اتصالی تلسکوپی در زیر سقف یا تیر موجود، جوش شوند.

– برای مهار تیرک‌ها یا وادارهای افقی، می‌بایست در نزدیکی ستون‌ها، وادارهایی قائم اجرا شود. تیرک‌ها می‌توانند با اتصالات جوشی به وادارها نصب شوند. در صورت نیاز به اتصال وادارهای افقی به ستون‌های کناری، می‌بایست از اتصالات کشویی استفاده نمود. تیرک باید به طور کامل روی دیوار بنشیند و اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺮک ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی دﯾﻮار همراه باشد.توجه نمایید که بار ثقلی دیوار فوقانی نباید به تیرک منتقل شود.

– توجه کنید که به منظور عدم ایجاد مانع برای تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک، وادار انتهایی جهت مهار تیرک افقی، باید حداقل در فاصله یک متری از بر ستون، ایجاد گردد.

– جداسازی دیوار از ستون و زیر سقف  باید با استفاده از مصالح متراکمی چون پشم سنگ ویا پلی استایرن، انجام گردد.

– جهت کنترل حرکت خارج از صفحه دیوار، می‌توان از ناودانی، بست‌های ارتجاعی و همچنین نبشی‌های جوش داده شده به هم، استفاده نمود. المان‌های کنترل کننده حرکان خارج از صفحه دیوار، می‌توانند با استفاده از اتصالات پیچی و همچنین جوشی، به ستون و زیر سقف یا تیر موجود، نصب شوند.

– اتصال نبشی و یا ناودانی کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار به تیر و ستون‌های قاب موجود، به هیچ عنوان نباید با استفاده از تفنگ میخکوب انجام شود، زیرا ممکن است بتن آسیب ببیند. بهترین روش اتصال نبشی و یا ناودانی به تیر و ستون‌های مورد نظر، سوراخ نمودن جای میخ یا پیچ ا از قبل با استفاده از دریل است.

– در دیوارهایی دارای بازشوهای بزرگ‌تر از 2.5 متر، اجرای وادار و نعل درگاه در کنار بازشو، الزامی است. اما در صورتی که ابعاد بازشو کمتر از 2.5 متر باشد، می‌توان با استفاده فریم فلزی بازشو که از مقاومت مورد نیاز برخوردار است استفاده نمود و از اجرای وادار در کنار بازشو، صرف نظر نمود.

جزئیات اتصالات وال‌پست‌ها

طبق پیوست ششم، اتصالات اجزای میانقابی به قابی که درون آن قرار گرفته شامل نبشی‌های منقطع، نبشی‌های پیوسته (برای ساختمان‌های با اهمیت بالا)، رول‌بولت‌ها، بست‌های ارتجاعی، بست دیوار و میلگردهای بستر می‌باشند.

نبشی‌های منقطع: نبشی‌های منقطع به کمک رول بولت‌ها به قاب متصل می‌شوند ولی نباید با وال‌پست و دیوار اتصال گیردار داشته باشند و تنها باید جابجایی خارج از صفحه دیوار را مهارکنند.

نبشی پیوسته: کارایی نبشی پیوسته شبیه به کارایی نبشی منقطع است با این تفاوت که برای ساختمان‌ها با اهمیت زیاد بکار برده می‌شوند.

بست‌های ارتجاعی: بست ارتجاعی یا بست رادیکالی به کمک رول‌بولت‌ها به ستون و بلوک‌ها متصل شده و با برخورداری از خاصیت فنری، حرکت درون صفحه دیوار را فراهم می‌کند.

میلگرد بستر: میلگرد بستر در دیوارهای سفالی، سیمانی، آجری این روش اتصال رایج تر است. میلگردهای بستر بصورت افقی روی بلوک‌ها سوار می‌شوند و اتصال گیرداری بین میلگرد بستر و دیوار وجود ندارد، تنها اتصال میلگرد بستر اتصال جوشی با وال‌پست‌های کناری و میانی می‌باشد.

در ادامه جزئیات اجرای وال پست با اتصالات کشویی و همچنین اتصالات  ارتجایی، در قالب عکس، آورده شده است.

مدارک مرتبط

بروشور و کاتالوگ فنی

دانلود

دتایل‌ و نقشه‌ها

دانلود

گالری تصاویر

سوالات متداول

وال پست با مقطع ناوادانی چیست ؟

وال پست با مقطع ناودانی، نوعی مهار کننده دیوار است که به دو حالت دیوار غیر سازه‌ایی را تقویت می‌کند. در حالت اول، ‏به عنوان یک وادار قائم، محدودیت طولی دیوار را برطرف کرده و می‌تواند تکیه‌گاه مناسبی را برای دیوار ایجاد کند. در ‏حالت دوم که رایج ترین کاربرد وال پست با مقطع ناودانی است، مقطع ناودانی می‌تواند به عنوان یک جزء کنترل کننده ‏حرکت خارج از صفحه دیوار به کار گرفته می‌شود. در این حالت مقطع ناودانی مورد استفاده در این وال پست می‌تواند به ‏صورت پیوسته و یا به صورت منقطع به کار گرفته شود.‏

وال پست با مقطع ناودانی چگونه اجرا می‌شود ؟

در صورتی که وال پست با مقطع ناودانی به عنوان وادار به کار گرفته شود، ابتدا جانمایی آن با توجه به نقشه طرح شده، ‏مشخص و سپس صفحات فلزی و نبشی‌های تامین کننده اتصالات این وال پست در کف و در زیر سقف و یا در زیر تیر ‏فوقانی، نصب می‌شوند. سپس مصالح متراکم جداکننده دیوار از قاب مثل پشم سنگ و پلی استایرن (یونولیت) در جای ‏خود قرار می‌گیرد. در نهایت دیوار چینی شروع و مهار کننده‌های افقی در حین دیوار چینی طبق مندرجات نقشه نصب ‏می‌شوند. اما در صورتی که وال پست با مقطع ناودانی تنها به عنوان یک کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار به کار ‏گرفته شود، عملیات اجرایی آن با نصب مقطع ناودانی در نواحی مشخص شده بر روی قاب با استفاده از اتصالات پیچی و ‏مهره‌ایی، شروع می‌شود. سپس مصالح جدا کننده دیوار از قاب در جای خود قرار داده شده و در ادامه وادارهای قائم و ‏حتی وادارهای افقی طبق مندرجات نقشه طرح، نصب می‌شود. پس از آن، دیوارچینی شروع می‌شود. در حین دیوارچینی ‏نیز مهارهای افقی از جمله میلگرد بستر و یا بست‌های فلزی در جای خود قرار داده می‌شوند. با چیدن رج آخر دیوار در هر ‏دو حالت، دیوار تقویت شده با وال پست مقطع ناودانی، قابل بهره‌برداری می‌شود.‏

تفاوت وال پست با مقطع ناودانی پیوسته و منقطع چیست ؟

وال پست‌های مقطع ناودانی پیوسته و منقطع به عنوان یک کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار، به کار گرفته ‏می‌شوند، وال پست‌ مقطع ناودانی، معمولا در تقویت دیوارهای غیر سازه‌ایی بیمارستان‌ها به منظور جلوگیری از پدیدار شدن ‏هرگونه ترک در دیوار در هنگام زلزله و همچنین خارج نشدن فضاهای استریل از سرویس دهی، به صورت پیوسته اجرا ‏می‌شود. اما وال پست مقطع ناودانی منقطع، عمدتا در ساختمان‌هایی با اهمیت نسبتا پایین تر رایج‌ترند. ‏

وال پست با مقطع ناودانی، چه مزایای را شامل می‌شود ؟

وال پست با مقطع ناودانی، علاوه بر نقش وادار، می‌تواند مانعی برای حرکت خارج از صفحه دیوار باشد. همچنین، امکان ‏قرارگیری مصالح متراکم جدا کننده دیوار از قاب را در خود جای می‌دهد. بنابراین نیازی به نصب قطعات اضافی از جمله ‏نبشی به منظور کنترل حرکت خارج از صفحه، در این نوع از وال پست، نیست. در وال پست‌ با مقطع ناودانی، مهارهای ‏افقی مثل میلگرد بستر و... به راحتی قابل نصب هستند.‏

مشخصات مقطع ناودانی مورد استفاده در وال پست با مقطع ناودانی، چگونه تعیین می‌شود ؟

ابعاد و فواصل وال پست مقطع ناوادنی، در صورتی که به عنوان وادار مد نظر باشد، باید با استفاده از جداول مندرج در ‏نشریه 819 با توجه به عوامل موثری چون ارتفاع دیوار، ضخامت دیوار، تعداد طبقات ساختمان، مصالح ساختمان، سرعت ‏باد غالب در منطقه و میزان ریسک پذیری منطقه در برابر زلزله انتخاب شود. علاوه بر این، در صورتی که کنترل حرکت ‏خارج از صفحه دیوار از وال پست با مقطع ناودانی مد نظر باشد، ابعاد مقطع بر اساس ضخامت مصالح جدا کننده دیوار از ‏قاب ، ضخامت دیوار و همچنین طول مورد نیاز از دو بال مقطع ناودانی که بتواند دیوار را در بر بگیرد، انتخاب می‌شود. در ‏هر صورت، مقطع ناودانی مورد استفاده در این دسته از وال پست، با استفاده از فولاد ‏ST275‎‏ به صورت گرم نورد شده یا ‏سرد نورد شده، ساخته می‌شود.‏

وال پست مقطع ناودانی از چه اجزایی تشکیل می‌شود ؟

وال پست با مقطع ناودانی، از اجزایی چون مقطع ناودانی به عنوان وادار و یا کنترل کننده حرکت خارج از صفحه، مصالح ‏متراکم جداکننده دیوار از قاب سازه از جمله پشم سنگ و پلی استایرن (یونولیت)، مهارهای افقی از جمله میلگرد بستر و ‏بست فلزی، صفحات فلزی و نبشی به عنوان تامین کنندگان اتصالات وال پست مقطع ناودانی به کف و زیر سقف یا زیر تیر ‏فوقانی، پیچ و مهر و یا اتصالات جوشی، تشکیل می‌شود.‏

اتصالات وال پست با مقطع ناودانی، چگونه است ؟

در صورتی که وال پست با مقطع ناودانی، به عنوان وادار به کار گرفته شود، اتصالات گیردار آن در کف و اتصالات کشویی یا ‏تلسکوپی آن در زیر سقف یا زیر تیر فوقانی، با استفاده از صفحات فلزی و نبشی‌ از پیش تعبیه شده، تامین می‌گردد. اما در ‏صورتی که وال پست با مقطع ناودانی تنها به عنوان یک کنترل کننده حرکت خارج از صفحه، به کار گرفته شود، با ‏استفاده از اتصالات پیچ و مهره و یا اتصالات جوشی به قابی که تعبیه دیوار در آن مدنظر است، متصل می‌شود.‏

هزینه اجرای وال پست ناودانی، چقدر است ؟

هزینه اجرای وال پست با مقطع ناودانی، به عواملی نظیر ابعاد، مشخصات و کیفیت مقاطع به کار رفته در این وال پست، ‏دستمزد نیروی اجرایی ، مخارج حمل و نقل مصالح و... بستگی دارد. علاوه بر این، نوسانات موجود در بازار نیز، یکی از ‏عوامل موثر در نوسان هزینه نصب و اجرا وال پست با مقطع ناودانی، است. بدین منظور، ارائه یک قیمت ثابت به عنوان ‏قیمت اجرا و نصب وال پست مقطع ناودانی، امری امکان ناپذیر است. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد تا جهت کسب اطلاعات ‏بیشتر در این زمینه و همچنین استعلام دقیق و به روز از قیمت نصب و اجرای وال پست با مقطع ناودانی، با کارشناسان ‏ما در افزیر، تماس حاصل فرمایید. ‏

وال پست با مقطع ناودانی، چگونه عمل می‌کند ؟

وال پست با مقطع ناودانی، با تامین تکیه گاه مناسب برای دیوار و با در برگیری آن، از حرکت دیوار به سمت خارج از ‏صفحه در حین جا به‌ جایی‌های ناشی از نیروهای جانبی چون زلزله، جلوگیری می‌کند. مهارهای افقی بکار رفته در این وال ‏پست نیز، با قفل کردن اجزای تشکیل دهنده دیوار به هم، سبب خلق یک دیوار منسجم و یکپارچه می‌شود. یکپارچگی و ‏انسجام دیوار، می‌تواند آن را در برابر ترک خوردگی، مقاوم سازد. در واقع با استفاده از وال پست با مقطع ناودانی، دیوار از ‏هر طرف از قاب سازه جدا شده و می‌تواند در حین زلزله، به عنوان یک المان یکپارچه در جای خود بلغزد و پس از زلزله و ‏جا به جایی‌های ناشی از آن، با حداقل‌ترین آسیب در جای خود باقی بماند.‏

آیا وال پست با مقطع ناودانی در دیگر وال پست‌ها نیز، کاربرد دارد ؟

وال پست با مقطع ناودانی، از دسته وال پست‌های رایج است که حتی به صورت ترکیبی با دیگر وال پست‌های موجود نیز ‏به کار گرفته شود. چرا که با استفاده از آن، نیاز به استفاده از قطعات اضافی، مثل نبشی کنترل کننده حرکت خارج از ‏صفحه و ....، از بین می‌رود و این مقطع می‌تواند، به عنوان یک المان کمکی، نیازهای دیگر وال پست‌های شما را ارضا نماید. ‏

5/5 - (2 امتیاز)