خانهوال‌ پست‌هاوال‌ پست‌ با مقطع باکس فولادی

وال پست‌ با مقطع باکس فولادی از رایج‌ترین انواع وال پست هستند که در ابعاد و طول‌های مختلف بنابر درخواست کارفرما تولید شده و در شرکت‌های معتبر در زمینه تولید پروفیل‌ها عرضه می‌شوند.وال پست‌ با مقطع باکس فولادی از نوع فولاد ST275 می‌باشد، که به دو روش فولاد گرم نورد شده و روش فولاد سرد نورد شده، تولید می‌شوند. عمدتا وال پست باکس فولادی، به عنوان وادار قائم و همچنین وادار افقی، به کار گرفته می‌شوند. وال پست‌های باکس فولادی، می‌تواند به عنوان تکیه‌گاهی جهت مهار خارج از صفحه دیوار و اجزای مسلح کننده آن مورد استفاده قرار بگیرد. وال پست‌های باکس فولادی، با استفاده از اتصالات جوشی و یا پیچی، قابل اجرا هستند. وال پست با مقطع باکس فولادی، از روش فولاد گرم نورد شده و سرد نورد شده، تولید می‌شود.

تولید وال پست با مقطع قوطی به روش فولاد گرم نورد شده:

نورد گرم فولاد یک فرآیند چند مرحله‌ای شامل نورد کردن و آسیاب کردن فولاد ST275 در دمای بالا (دمای بیش از 1700 درجه فارنهایت) است. در این دما که بالاتر از دمای تبلور مجدد فولاد است می‌توان به راحتی به فولاد شکل داده و در اندازه‎‌ها و ابعاد دلخواه تولید کرد. فولاد گرم نورد شده معمولاً ارزانتر از فولاد سرد نورد شده است. در روش فولاد گرم نورد شده پس از سرد شدن میزان کمی انقباض در فولاد رخ میدهد و از این رو اندازه مقاطع دقت کمتری دارند.

تولید وال پست با مقطع قوطی به روش فولاد سرد نورد شده:

فولاد سرد نورد شده همان فولاد نورد گرم است که پردازش بیشتری داشته است. فولاد در دستگاههای مخصوص پردازش شده و سپس در دمای اتاق خنک می‌شوند و سپس نورد حرارتی انجام می‌شود. این فرآیند باعث تولید فولاد با اندازه‌های ابعادی نزدیک‌تر بهم و دقیق‌تر و طیف وسیع‌تری از پرداخت‌های سطحی می‌شود. اصطلاح فولاد سرد نورد شده به اشتباه لفظی برای همه پروفیل‌های فولادی استفاده می شود مثلا برای ورق‌ها نیز از اصطلاح سرد نورد شده استفاده می‌شود در حالی که تفاوتهای اساسی در روش تولید وجود دارد. تمام پروفیل‌های سرد نورد شده سطحی برتر را ارائه می دهند و در مقایسه با پروفیل‌های گرم نورد شده ابعاد دقیق‌تر و مقاومت بیشتری دارند. پروفیل‌های سرد نورد شده دارای کربن بیشتری هستند و به همین خاطر اجرای آنها کمی سخت‌تر است.

برای آگاهی در رابطه با نقش وال پست در تقویت دیوارهای غیرسازه‌ایی، پیشنهاد می‌گردد تا مقاله ” همه چیز درباره وال پست در تقویت دیوارهای غیرسازه‌ایی ” را مطالعه فرمایید.

توجه : در ادامه ابعاد و فواصل وال پست‌ باکس فولادی، در قالب جدول برداشت شده از ضوابط مندرج در نشریه 819، ارائه شده است.

طراحی مقاطع وال‌پست ساخته شده با مقطع قوطی یا باکس فولادی

– طبق پیوست ششم استاندارد 2800، وال‌پست‌های قائم تحت عنوان وادار قائم و وال پست‌های افقی به نام تیرک یا وادار افقی شناخته می‌شوند. هنگامی که طول دیوار از 4 متر گریز نماید، اجرای وادار قائم و هنگامی که ارتفاع آزاد دیوار از 3.5 متر تجاوز کند، اجرای تیرک با وادار افقی به منظور کاهش ارتفاع آزاد دیوار، الزامی تلقی می‌گردد.

– فاصله جداسازی دیوار از ستون‌ها به اندازه 0.01 ارتفاع کف تا کف طبقه، در نظر گرفته شود.

– فاصله جداسازی دیوار از سقف، باید برابر با بیشترین دو مقدار 25 میلی‌متر و حداکثر خیز دراز مدت تیر، در نظر گرفته شود.

– ابعاد و فواصل مقطع  باکس یا قوطی فولادی مورد استفاده به عنوان وال پست، با در نظر گرفتن عوامل موثر، در جداول مندرج در نشریه 819، مشخص گردیده. طبق ضابطه 819 مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فاکتورهای تعیین کننده مقاطع مناسب وال پست‎‌ها به شرح زیر است :

  • ارتفاع دیوار
  • ضخامت دیوار
  • تعداد طبقات ساختمان
  • مصالح ساختمان
  • سرعت باد غالب در منطقه
  • میزان ریسک‌پذیری منطقه در برابر زلزله

طبق بند 3-2 ضابطه 819 : دیوار بلوکی باید به نحوی به سازه متصل گردد که عملکرد مورد نظر قطعه دیوار در پدیده‌هایی چون خیز تیرهای کف و سقف، جابجایی نسبی طبقات، تنش خارج از صفحه از جمله باد، ضربه حین بهره برداری و زلزله تامین شود.به دلیل مقاومت کششی به نسبت پایین بلوک‌های مصالح بنایی، حساسیت در اجرای جزئیات بالا بوده و ضروری است جزئیات اجرایی اتصالات با دقت بالا انجام گردد. نحوه اجرای اتصالات، در قسمت ضوابط اجرای وال پست‌ها، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، جداول مربوط به فواصل و ابعاد مقطع قوطی یا باکس  فولادی مورد استفاده به عنوان وال پست، طبق نشریه 819، آورده شده است .

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان سه طبقه و کمتر 

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی با  100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2 , 0.25

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان سه طبقه و کمتر 

در مناطق با سرعت باد بیشتر از 100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2 , 0.25

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان سه طبقه و کمتر 

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی با  100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3 , 0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 100×4 BOX 120×4 BOX 120×4

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان سه طبقه و کمتر 

در مناطق با سرعت باد بیشتر از 100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 80×4 BOX 100×4
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر از 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی با 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 100×4 BOX 120×4 BOX 120×5

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر از 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت کمتر یا مساوی با km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 80×4 BOX 100×4
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 80×4 BOX 100×4
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

 

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت  بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5
دیوارهای آجری

 

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 140×5

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت کمتر یا مساوی با km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 80×4 BOX 100×4
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

 

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5

وال پست مقطع باکس فولادی برای ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت  بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5
دیوارهای آجری

 

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 140×5

ضوابط اجرایی پیوست ششم نشریه 2800 درباره وال پست‌ها:

– اتصالات وادارهای قائم به کف و زیر سقف، به ترتیب باید مفصلی و تلسکوپی باشد. به منظور ایجاد اتصال لغزشی (تلسکوپی)، به هیچ عنوان نباید وادار قائم به نبشی‌های تعبیه شده به منظور ایجاد اتصالی تلسکوپی در زیر سقف یا تیر موجود، جوش شوند.

– برای مهار تیرک‌ها یا وادارهای افقی، می‌بایست در نزدیکی ستون‌ها، وادارهایی قائم اجرا شود. تیرک‌ها می‌توانند با اتصالات جوشی به وادارها نصب شوند. در صورت نیاز به اتصال وادارهای افقی به ستون‌های کناری، می‌بایست از اتصالات کشویی استفاده نمود. تیرک باید به طور کامل روی دیوار بنشیند و اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺮک ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی دﯾﻮار همراه باشد.توجه نمایید که بار ثقلی دیوار فوقانی نباید به تیرک منتقل شود.

– توجه کنید که به منظور عدم ایجاد مانع برای تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک، وادار انتهایی جهت مهار تیرک افقی، باید حداقل در فاصله یک متری از بر ستون، ایجاد گردد.

– جداسازی دیوار از ستون و زیر سقف  باید با استفاده از مصالح متراکمی چون پشم سنگ ویا پلی استایرن، انجام گردد.

– جهت کنترل حرکت خارج از صفحه دیوار، می‌توان از ناودانی، بست‌های ارتجاعی و همچنین نبشی‌های جوش داده شده به هم، استفاده نمود. المان‌های کنترل کننده حرکان خارج از صفحه دیوار، می‌توانند با استفاده از اتصالات پیچی و همچنین جوشی، به ستون و زیر سقف یا تیر موجود، نصب شوند.

جزئیات اتصالات وال‌پست‌ها

طبق پیوست ششم، اتصالات اجزای میانقابی به قابی که درون آن قرار گرفته شامل نبشی‌های منقطع، نبشی‌های پیوسته (برای ساختمان‌های با اهمیت بالا)، رول‌بولت‌ها، بست‌های ارتجاعی، بست دیوار و میلگردهای بستر می‌باشند.

نبشی‌های منقطع: نبشی‌های منقطع به کمک رول بولت‌ها به قاب متصل می‌شوند ولی نباید با وال‌پست و دیوار اتصال گیردار داشته باشند و تنها باید جابجایی خارج از صفحه دیوار را مهارکنند.

نبشی پیوسته: کارایی نبشی پیوسته شبیه به کارایی نبشی منقطع است با این تفاوت که برای ساختمان‌ها با اهمیت زیاد بکار برده می‌شوند.

بست‌های ارتجاعی: بست ارتجاعی یا بست رادیکالی به کمک رول‌بولت‌ها به ستون و بلوک‌ها متصل شده و با برخورداری از خاصیت فنری، حرکت درون صفحه دیوار را فراهم می‌کند.

میلگرد بستر: میلگرد بستر در دیوارهای سفالی، سیمانی، آجری این روش اتصال رایج تر است. میلگردهای بستر بصورت افقی روی بلوک‌ها سوار می‌شوند و اتصال گیرداری بین میلگرد بستر و دیوار وجود ندارد، تنها اتصال میلگرد بستر اتصال جوشی با وال‌پست‌های کناری و میانی می‌باشد.

مقاله ” اهمیت استفاده از میلگرد بستر در وال پست ” برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر،پیشنهاد می‌گردد.

در ادامه جزئیات اجرای وال پست با اتصالات کشویی و همچنین اتصالات  ارتجایی، در قالب عکس، آورده شده است.

مدارک مرتبط

بروشور و کاتالوگ فنی

دانلود

دتایل‌ و نقشه‌ها

دانلود

گالری تصاویر

سوالات متداول

وال پست با مقطع قوطی چیست ؟

وال پست با مقطع قوطی، پرکاربردترین نوع وال پست‌های موجود است که عمدتا به عنوان وادار قائم و وادار افقی نقش ‏تکیه‌گاه دیوار را ایفا می‌نماید. وال پست مقطع باکس فولادی، می‌تواند از پروفیل‌های آماده ویا ورق‌های فولادی به هم ‏جوش داده شده در کارگاه ساخته شده باشد. وال پست‌ با مقطع قوطی، به راحتی به نبشی‌های کنترل کننده حرکت خارج ‏از صفحه دیوار و مهارهای افقی دیوار از جمله میلگرد بستر، بست فلزی و... مجهز شده و می‌تواند دیوار را به خوبی در برابر ‏ترک خوردگی، فروریزش و فروپاشی ناشی از جا به‌ جایی و یا حرکت خارج از صفحه دیوار که می‌تواند از نیروی جانبی ‏زلزله حاصل شده باشد، مقاوم سازد. ‏

وال پست با مقطع قوطی چه مزایایی را شامل می‌شود ؟

وال پست با مقطع باکس فولادی، به دلیل هندسه منظم، به خوبی و بدون ایجاد نامنظمی معماری در جای خود قرار ‏می‌گیرد. وال پست با مقطع قوطی، به خوبی می‌تواند اتصالات نبشی‌ها و مهارهای افقی از جمله میلگرد بستر، بست فلزی ، ‏بست ارتجاعی و... را تامین کند. با استفاده از وال پست با مقطع باکس فولادی، اتصالات تلسکوپی (کشویی) آن به زیر ‏سقف ویا زیر تیر فوقانی، نسبت به دیگر وال پست‌های سنتی، نسبتا راحت‌تر و صحیح‌تر تامین می‌شود.‏

وال پست با مقطع باکس فولادی، چگونه اجرا می‌‏‎شود ؟

ابعاد، فواصل و دیگر موارد وال پست مقطع باکس فولادی، ابتدا باید توسط مهندسین با توجه به عوامل موثر، طراحی گردد. ‏پس از مشخص شدن نقشه وال پست طرح شده، جانمایی وال پست با مقطع باکس فولادی، مشخص می‌گردد. صفحات ‏فلزی و نبشی‌هایی جهت تامین اتصالات گیردار و اتصالات کشویی مقطع قوطی، به ترتیب به روی کف و زیر سقف یا زیر ‏تیر فوقانی، نصب می‌شود. وال پست مقطع باکس فولادی (وادار مقطع قوطی)، در جای خود قرار گرفته و به منظور تامین ‏اتصال گیردار به صفحات و نبشی تعبیه شده در کف ، جوش می‌شود. سپس نبشی‌های کنترل کننده حرکت خارج از ‏صفحه دیوار بر روی وجه مورد نظر از قوطی، مطابق با فواصل مندرج در نقشه طرح شده، با استفاده از اتصالات جوشی و یا ‏پیچی، نصب می‌شود. مصالح متراکم جدا کننده دیوار از قاب سازه مثل پشم سنگ و یونولیت (پلی استایرن)، در جای خود ‏قرار گرفته و دیوارچینی آغاز می‌شود. در حین دیوار چینی نیز طبق نقشه، مهارهای افقی (میلگرد بستر- بست فلزی)، با ‏استفاده از اتصالات جوشی و یا پیجی، در جای خود قرار می‌گیرند. پس از اتمام رج آخر دیوارچینی، دیوار تقویت شده با ‏وال پست مقطع باکس فولادی، قابل بهره‌ برداری است.‏

مشخصات قوطی یا باکس فولادی مصرفی در وال پست با مقطع باکس فولادی، چگونه است ؟

مقطع باکس فولادی مصرفی به عنوان وال پست، عمدتا از فولاد ‏ST275‎، به صورت گرم نورد شده و یا سرد نورد شده، ‏ساخته می‌شود. مشخصات مقطع قوطی مصرفی در وال پست‌های مقطع باکس فولادی، بسته به شرایط هر پروژه متغییر ‏است. عواملی چون ارتفاع دیوار، ضخامت دیوار، تعداد طبقات ساختمان، مصالح ساختمان، سرعت باد غالب در منطقه، ‏میزان ریسک پذیری منطقه در برابر زلزله، از جمله فاکتورهای موثر در مشخصات مقطع باکس فولادی نظیر ابعاد و فواصل ‏آن در طول دیوار است. بدین منظور، نشریه 819، در قالب تعدادی جدول، انواع شرایط را طبقه بندی و مناسب‌ترین مقطع ‏را نسبت به آن، پیشنهاد کرده است. ‏

اتصالات وال پست مقطع باکس فولادی، چگونه است ؟

وال پست با مقطع باکس فولادی، باید بتواند به راحتی در حین زلزله در جای خود به صورت کشویی بلغزد. بدین منظور، ‏جهت ارضای این هدف، در وال پست با مقطع باکس فولادی، اتصالات مقطع باید در کف از نوع اتصال گیردار و در زیر ‏سقف و یا زیر تیر فوقانی، از نوع اتصال کشویی (تلسکوبی)، تامین شود.‏

وال پست با مقطع قوطی، چگونه عمل می‌کند ؟

وال پست با مقطع باکس فولادی، پس از نصب، تکیه گاهی مناسب را برای دیوار تامین می‌کند. علاوه بر این، می‌تواند با ‏استفاده از نبشی‌های کنترل کننده حرکت خارج از صفحه تعبیه شده در خود، حرکت دیوار را به جز در جهت داخلی ‏صفحه ، ممنوع کند. این قابلیت، از واژگون شدن و فروپاشی آنی دیوار در حین زلزله جلوگیری و به شکل پذیری آن نیز ‏کمک می‌کند. علاوه بر این، وال پست‌ با مقطع باکس فولادی مجهز به مهار های افقی از جمله میلگرد بستر و یا بست ‏فلزی، اجازه ترک خوردگی را از دیوار صلب می‌کند. بنابراین، این نوع از وال پست، آسیب وارده به دیوار را درحین زلزله و ‏دیگر به حداقل می‌رساند.‏

وال پست با مقطع باکس فولادی، از چه اجزایی تشکیل می‌شود ؟

وال پست با مقطع باکس فولادی، اجزایی چون مقطع قوطی (باکس فولادی) به عنوان وادار قائم و افقی، نبشی‌های کنترل ‏کننده حرکت خارج از صفحه یا بست‌های رادیکالی ارتجاعی، مصالح متراکم از جمله پشم سنگ و یونولیت، مهارهای افقی ‏از جمله میلگرد بستر یا بست‌های فلزی، صفحات فلزی و نبشی‌های تامین کننده اتصالات مقطع باکس فولادی به کف و زیر ‏سقف یا زیر تیر فوقانی، پیچ و مهره و اتصالات جوشی را شامل می‌شود.‏

آیا وال پست با مقطع قوطی، به عنوان وادار افقی نیز کاربردی است؟

وال پست با مقطع باکس فولادی، علاوه بر وادار قائم، می‌تواند جهت برطرف نمودن محدودیت ارتفاع دیوار (ارتفاع مجاز 3.5 ‏متر)، به عنوان وادار افقی نیز به کار گرفته شود. ‏

مقایسه وال پست با مقطع قوطی و وال پست‌ مش فایبرگلاس، چگونه است ؟

وال پست با مقطع باکس فولادی، فرآیند اجرا و نصب نسبتا دشوارتری را نسبت به وال پست‌ های نوینی چون وال پست ‏مش فایبر گلاس ارائه می‌دهد. علاوه بر این، کاملا مشهود است که وزن مقاطع فولادی به مراتب بیشتر از مش‌های ‏فایبرگلاس است. بدین منظور با استفاده از وال پست مقطع قوطی، وزن سازه نسبت به حالتی که از مش فایبرگلاس به ‏عنوان وال پست استفاده شده است، بیشتر است که این می‌تواند رفتار لرزه‌ایی سازه را به خطر بی‌اندازد. همچنین در وال ‏پست با مقطع قوطی، جهت تامین اتصالات این وال پست، نیاز به کاشت بولت است که این می‌تواند به المان‌های موجود در ‏قابی که تعبیه دیوار در آن مد نظر است، آسیب وارد کند، اما در وال پست‌های نوینی چون وال پست با مش فایبرگلاس ‏که تنها کافیست در یک پلاستر سیمانی یا گچی مدفون شوند، هیچگونه آسیب ناشی از اتصال وال پست، المان‌های ‏سازه‌ایی موجود در قاب را تحدید نمی‌کند. هزینه اجرا یا نصب وال پست‌ با مقطع باکس فولادی، به مراتب از وال پست‌های ‏مش فایبرگلاس و دیگر وال پست‌های نوین گرانتر است.‏ ‏ ‏

هزینه اجرای وال پست با مقطع باکس فولادی، چقدر است؟

هزینه اجرای وال پست با مقطع باکس فولادی، شامل هزینه خرید اجزای تشکیل دهنده، هزینه حمل و نقل مصالح، ‏دستمزد نیروی کار و... می‌شود. اما اصلی‌ترین هزینه نصب وال پست مقطع قوطی را می‌توانیم قیمت اجزای تشکیل دهنده ‏آن بدانیم. نوع، ابعاد، کیفیت و... از جمله عوامل موثر در تعیین قیمت وال پست با مقطع باکس فولادی، محسوب می‌شود. ‏نوسانات موجود در بازار نیز امکان ارائه قیمت واحد تک تک اجزای تشکیل دهنده وال پست با مقاطع فولادی را برای ما ‏فراهم نمی‌سازد. بدین منظور، پیشنهاد می‌گردد تا جهت کسب اطلاعات بیشتر از محصولات مقاوم‌سازی، نحوه اجرا، ‏طراحی، مشاوره و استعلام دقیق و به روز از قیمت محصولات مقاوم سازی، با کارشناسان ما در افزیر از طریق راه‎‏‌ های ‏ارتباطی مندرج در سایت، تماس حاصل فرمایید.‏

5/5 - (3 امتیاز)