خانهوال‌ پست‌هاوال‌ پست‌ با مقطع باکس فولادی

وال پست‌های با مقطع باکس فولادی از پرکاربردترین مقاطع وال پست هستند که در ابعاد مقطع و طول‌های مختلف بنابر درخواست کارفرما تولید شده و در شرکت‌های معتبر در زمینه تولید پروفیل‌ها عرضه می‌شوند.

روش تولید وال پست با مقطع باکس فولادی

وال پست‌های با مقطع باکس فولادی از نوع فولاد ST275 می‌باشد، که به دو روش تولید می‌شوند:
روش اول: روش فولاد گرم نورد شده
روش دوم: روش فولاد سرد نورد شده

روش فولاد گرم نورد شده:

نورد گرم فولاد یک فرآیند چند مرحله‌ای شامل نورد کردن و آسیاب کردن فولاد ST275 در دمای بالا (دمای بیش از 1700 درجه فارنهایت) است. در این دما که بالاتر از دمای تبلور مجدد فولاد است می‌توان به راحتی به فولاد شکل داده و در اندازه‎‌ها و ابعاد دلخواه تولید کرد. فولاد گرم نورد شده معمولاً ارزانتر از فولاد سرد نورد شده است. در روش فولاد گرم نورد شده پس از سرد شدن میزان کمی انقباض در فولاد رخ میدهد و از این رو اندازه‌ها دقت کمتری دارند.

کاربرد فولاد گرم نورد شده:

محصولات گرم نورد شده مانند میله های فولادی در صنایع جوشکاری، ساختمان سازی، خطوط راه آهن و تیرهای با مقطعI استفاده می شود. فولاد نورد گرم در شرایطی استفاده می شود که اشکال و اندازه‌های دقیق برای ساخت‌وساز مورد نیاز نیست.

روش فولاد سرد نورد شده:

فولاد سرد نورد شده همان فولاد نورد گرم است که پردازش بیشتری داشته است. فولاد در دستگاههای مخصوص پردازش شده و سپس در دمای اتاق خنک می‌شوند و سپس نورد حرارتی انجام می‌شود. این فرآیند باعث تولید فولاد با اندازه‌های ابعادی نزدیک‌تر بهم و دقیق‌تر و طیف وسیع‌تری از پرداخت‌های سطحی می‌شود. اصطلاح فولاد سرد نورد شده به اشتباه لفظی برای همه پروفیل‌های فولادی استفاده می شود مثلا برای ورق‌ها نیز از اصطلاح سرد نورد شده استفاده می‌شود در حالی که تفاوتهای اساسی در روش تولید وجود دارد.
تمام پروفیل‌های سرد نورد شده سطحی برتر را ارائه می دهند و در مقایسه با پروفیل‌های گرم نورد شده ابعاد دقیق‌تر و مقاومت بیشتری دارند.
پروفیل‌های سرد نورد شده دارای کربن بیشتری هستند و به همین خاطر اجرای آنها کمی سخت‌تر است.

کاربرد پروفیل‌های سرد نورد شده:

پروفیل‌های سرد نورد شده برای هر کاربری که نیاز به ابعاد دقیق به همراه پرداخت سطحی بالا دارد بکار گرفته می‌شود.

کاربرد وال پست با مقطع باکس فولادی یا Box-shaped Wall Post:

وال پست‌های با مقطع باکس فولادی برای پر کردن فضای بین قاب و دیوار بلوکی بکار می‌روند. وال پست‌های با مقطع باکس فولادی با توجه به هندسه‌ای که دارند برای عکس‌العمل دیوار میانقابی در برابر نیروهای خارج از صفحه مانند نیروی باد و زلزله بهترین گزینه هستند. وال پست‌های با مقطع باکس فولادی به کمک اتصالات مخصوص فلزی به سازه متصل می‌شوند.

طراحی مقاطع وال‌پست با مقطع باکس فولادی:

برای اینکه الزامات و دستورالعمل‌های یکپارچه‌ای برای طراحی و ساخت وال پستها در دسترس باشد، این الزامات تحت عنوان مرجع‌هایی ارائه شده است که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

طراحی وال‌پست‌ها بنا بر ضابطه 819 مرکز تحقیقات وزارت راه‌، مسکن و شهرسازی:

در ضابطه 819 مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی درباره مقاطع مناسب برای وال پست‎ها، فاکتورهای تعیین کننده مقاطع اینگونه آمده:

• ارتفاع دیوار
• ضخامت دیوار
• تعداد طبقات ساختمان
• مصالح ساختمان
• سرعت باد غالب در منطقه
• میزان ریسک‌پذیری منطقه در برابر زلزله

در بند 2-2-1- 3

الف) برای ساختمان سه طبقه و کمتر مقاطع باکس فولادی آورده شده:

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی با  100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2 , 0.25

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4

در بند 2-2-1- 3

الف) برای ساختمان سه طبقه و کمتر مقاطع باکس فولادی آورده شده:

در مناطق با سرعت باد بیشتر از 100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2 , 0.25

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5

در بند 2-2-1- 3

الف) برای ساختمان سه طبقه و کمتر مقاطع باکس فولادی آورده شده:

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی با  100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3 , 0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 100×4 BOX 120×4 BOX 120×4

در بند 2-2-1- 3

الف) برای ساختمان سه طبقه و کمتر مقاطع باکس فولادی آورده شده:

در مناطق با سرعت باد بیشتر از 100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5

در بند 2-2-1- 3

ب) ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 80×4 BOX 100×4
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5

در بند 2-2-1- 3

ب) ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر از 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5

در بند 2-2-1- 3

ب) ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی با 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 100×4 BOX 120×4 BOX 120×5

در بند 2-2-1- 3

ب) ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر از 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5

در بند 2-2-1- 3

ج) ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت کمتر یا مساوی با km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 80×4 BOX 100×4
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 80×4 BOX 100×4
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

 

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5

در بند 2-2-1- 3

ج) ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت  بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5
دیوارهای آجری

 

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 140×5

در بند 2-2-1- 3

ج) ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت کمتر یا مساوی با km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 80×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 80×4 BOX 100×4
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 80×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 60×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 60×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

 

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5

در بند 2-2-1- 3

ج) ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت  بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 100×4
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
دیوارهای آجری

BOX 80×4 BOX 100×4 BOX 120×5
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 120×5
دیوارهای آجری

 

BOX 100×4 BOX 120×5 BOX 140×5

ضوابط پیوست ششم نشریه 2800 درباره اجرای وال پست‌ها:

در پیوست ششم مقررات ملی، وال‌پست‌های قائم تحت عنوان وادار و وال پست‌های افقی به نام تیرک شناخته می‌شوند.
در بند 6-1-4-1-1-1 پیوست ششم تحت عنوان محدودیت ابعاد هندسی برای دیوارهای خارجی اینگونه آمده که طول آزاد دیوارها باید برابر 4 متر و ارتفاع آزاد آنها باید برابر 5/3 متر باشد. برای دیوارهای با طول ﺑﯿﺸﺘﺮ از 4 متر باید از پروفیل‌های قائم فولادی بصورت سرتاسری (وادار) بهره جست تا جلوی خمش خارج از صفحه حول محور عمودی گرفته شود. همچنین برای دیوار با ارتفاع بیشتر از 5/3 متر باید از پروفیل فولادی افقی در سرتاسر طول دیوار (تیرک) استفاده کرد تا بعنوان مهاری جلوی خمش خارج از صفحه حول محور افقی باشد، در مورد تیرک ها گفتن این نکته ضروری است که برای مهار طول تیرک از دو وادار قائم در دو انتهای دیوار نزدیک به ستون استفاده میکنیم، این وادارها باید به تیرک افقی جوش داده شوند و نباید با تیر یا ستون اتصال گیردار داشته باشند.

در بند 6-1-4-2-2 جزئیات بیشتر درباره وادارها توضیح داده شده:

در دﯾﻮارﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎزه اي در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻃﻮل دﯾﻮار، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وادار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ وادار اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وادار ﻣﺠﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. دﯾﻮار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎي وارده و ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي آن در ﺑﺎﻻ (زﯾﺮ ﺳﻘﻒ و دو ﻟﺒﻪ ﻗﺎﺋﻢ دو ﻃﺮف دﯾﻮار و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي روي ﮐﻒ) باید ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل دﯾﻮار ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وادار دارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.

همچنین در بند 6-1-4-2-4 درباره جزئیات تیرک‌ها نیز اینگونه آمده:

نحوه اجرای تیرک به این صورت است که تیرک باید به طور کامل روی دیوار بنشیند و بار ثقلی دیوار فوقانی نباید به تیرک منتقل شود. اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎي ﺗﯿﺮك ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎي دﯾﻮار همراه باشد.

مدارک مرتبط

بروشور و کاتالوگ فنی

دانلود

دتایل‌ و نقشه‌ها

دانلود

گالری تصاویر

5/5 - (2 امتیاز)