خانهوال‌ پست‌هاوال پست با مقطع نبشی

وال‌پست‌ با مقطع نبشی(L-shaped Wall Post)،از دو ورق که با زاویه 90 درجه، تشکیل می‌شود. وال پست‌های نبشی، تقریبا در اجرای انواع وال پست‌ به کار گرفته می‌شوند. وال پست‌ با مقطع نبشی، می‌تواند نقش کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار را ایفا نماید. علاوه بر این، وال پست‌های نبشی می‌توانند از اتصال دو ( به شکل یک ناودانی) الی چهار نبشی (به شکل یک تیر IPE) به هم تشکیل شوند و به عنوان وادارهای قائم، استفاده شوند. وال پست با مقطع نبشی،از پرکاربردترین وال‌پست‌ها در صنعت ساختمان‌ هستند که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه هستند. در چند سال اخیر و پس از زلزله‌های متعدد در ایران، توجه ویژه‌ای به مقاوم سازی بخش‌های غیرسازه‌ای ساختمان در برابر زلزله انجام پذیرفت؛ دیوارهای داخلی و دیوارهای پیرامونی که از مهمترین بخش‌های غیرسازه‌ای ساختمان هستند، نقش ویژه‌ای در عملکرد سازه در هنگام زلزله دارند، اگر این دیوارها در لبه به درستی مهار شوند و یا با اتصالات مناسب به قاب‌های میانی متصل شوند، سازوکار مناسبی در هنگام زلزله ارائه می‌دهند. وال‌پست‌های با مقطع نبشی به عنوان وال‌پست میانی و یا وال‌پست کناری برای اتصال به قاب سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند و به کمک اتصالات مخصوص، سیستمی یکپارچه را تشکیل می‌دهند که عملکرد دیوار و قاب را در برابر نیروهای جانبی بزرگی مانند نیروی زلزله بهبود می‌بخشد. در ادامه ابعاد و فواصل وال پست‌های نبشی، طبق جداول مندرج در نشریه 819 و همچنین ضوابط طراحی و اجرای وال پست‌های نبشی، طبق پیوست ششم استاندارد 2800، ارائه شده است.

برای آشنایی بیشتر با وال پست و عملکرد آن در ساختمان، می‌توانید مقابه جامع و کاربردی ” نقش وال پست در ساختمان ” را مطالعه فرمایید.

ضوابط طراحی وال پست‌ با مقطع نبشی(L-shape section):

نشریه 819 : پس از وقوع زلزله‌های متعدد در کشور ایران و برآورد خسارات وارده به زیرساخت‌ها، مطالعات گسترده‌ای به منظور مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله انجام شد. این مطالعات و تحقیقات منجر به ارائه ضوابط ویژه‌ای برای طراحی لرزه‌ای سازه‌ها شد، بعلاوه در کنار آن، آیین‌نامه‌ها و مقررات جداگانه‌ای پیرامون اجزای غیرسازه‌ای منتشر شد. یکی از این ضوابط و آیین نامه‌ها، ضابطه 819- مربوط به مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی است. در این آیین نامه، درباره انواع مقاطع وال پست‌ها و همچنین طراحی آنها پرداخته شده است.

پیوست ششم نشریه 2800 : پس از تغییراتی که در آیین نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان شکل گرفت، در نشریه 2800 نیز بازبینی‌هایی انجام شد. نتایج این بازبینی‌ها اضافه شدن پیوستی به نشریه 2800 بود. این پیوست که تحت عنوان پیوست ششم منتشر شد، بیشتر به ضوابط طراحی و اتصالات اجزای غیرسازه‌ای به اجزای سازه‌ای مربوط می‌شود.طبق این پیوست اجزای غیرسازه‌ای معماری ساختمان شامل دیوار خارجی، تیغه و دیوار داخلی، نماکاری، جان پناه و راه‌پله است که در اینجا پیرامون دیوارهای غیرسازه‌ای بحث خواهد شد.

ضوابط طراحی وال پست مقطع نبشی در زیر، بر اساس دو منبع ذکر شده در بالا ارائه شده است :

– طبق پیوست ششم استاندارد 2800، وال‌پست‌های قائم تحت عنوان وادار قائم و وال پست‌های افقی به نام تیرک یا وادار افقی شناخته می‌شوند. هنگامی که طول دیوار از 4 متر گریز نماید، اجرای وادار قائم و هنگامی که ارتفاع آزاد دیوار از 3.5 متر تجاوز کند، اجرای تیرک با وادار افقی به منظور کاهش ارتفاع آزاد دیوار، الزامی تلقی می‌گردد.

– فاصله جداسازی دیوار از ستون‌ها به اندازه 0.01 ارتفاع کف تا کف طبقه، در نظر گرفته شود.

– فاصله جداسازی دیوار از سقف، باید برابر با بیشترین دو مقدار 25 میلی‌متر و حداکثر خیز دراز مدت تیر، در نظر گرفته شود.

– ابعاد و فواصل مقطع نبشی مورد استفاده به عنوان وال پست، با در نظر گرفتن عوامل موثر، در جداول مندرج در نشریه 819، مشخص گردیده. طبق ضابطه 819 مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فاکتورهای تعیین کننده مقاطع مناسب وال پست‎‌ها به شرح زیر است :

  • ارتفاع دیوار
  • ضخامت دیوار
  • تعداد طبقات ساختمان
  • مصالح ساختمان
  • سرعت باد غالب در منطقه
  • میزان ریسک‌پذیری منطقه در برابر زلزله

طبق بند 3-2 ضابطه 819 : دیوار بلوکی باید به نحوی به سازه متصل گردد که عملکرد مورد نظر قطعه دیوار در پدیده‌هایی چون خیز تیرهای کف و سقف، جابجایی نسبی طبقات، تنش خارج از صفحه از جمله باد، ضربه حین بهره برداری و زلزله تامین شود.به دلیل مقاومت کششی به نسبت پایین بلوک‌های مصالح بنایی، حساسیت در اجرای جزئیات بالا بوده و ضروری است جزئیات اجرایی اتصالات با دقت بالا انجام گردد. نحوه اجرای اتصالات، در قسمت ضوابط اجرای وال پست‌ها، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، جداول مربوط به فواصل و ابعاد مقطع نبشی مورد استفاده به عنوان وال پست، طبق نشریه 819، آورده شده است .

وال پست دیوارهای خارجی با مقطع نبشی برای ساختمان سه طبقه و کمتر  (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

در تمامی سرعت های باد
میزان خطرپذیری نسبی منطقه

A=0.2,0.25 , A=0.3,0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L50H150

وال پست دیوارهای خارجی با مقطع نبشی برای ساختمان شش طبقه (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

در تمامی سرعت های باد
میزان خطرپذیری نسبی منطقه

A=0.2,0.25 , A=0.3,0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L50H150
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L40H150 4L50H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H100
دیوارهای آجری

4L40H150 4L50H150 و 4L40H150 4L50H150

وال پست دیوارهای خارجی با مقطع نبشی برای ساختمان ده طبقه (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

در مناطق با سرعت کمتر یا مساوی با km/h 100
میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L30H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L30H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L40H150
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L30H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L40H150
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L40H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

 

4L40H150 4L40H150 4L50H150

وال پست دیوارهای خارجی با  مقطع نبشی برای ساختمان ده طبقه (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

در مناطق با سرعت باد بیشتر از km/h 100
میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L50H150
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L40H150 4L50H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L50H100
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L40H150 4L50H150 4L50H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L40H150 4L50H150 4L50H150
دیوارهای آجری

 

4L40H150 4L50H150 4L60H150

وال پست دیوارهای خارجی با  مقطع نبشی برای ساختمان ده طبقه (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی با km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L30H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L30H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L50H150
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L30H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L50H100
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

 

4L40H150 4L50H150 4L50H150

وال پست دیوارهای خارجی با مقطع نبشی برای ساختمان ده طبقه (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

در مناطق با سرعت بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L50H150
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H150 4L40H150 4L50H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H150 4L40H150 4L40H150
دیوارهای آجری

4L40H150 4L40H150 4L50H150
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L40H150 4L50H150 4L50H150
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L40H150 4L50H150 4L50H150
دیوارهای آجری

 

4L40H150 4L50H150 4L60H150

وال پست دیوارهای داخلی با مقطع نبشی برای ساختمان سه طبقه و کمتر (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار10 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوارهای آجری

4L40H100 4L40H100 4L40H100

وال پست دیوارهای داخلی با مقطع نبشی برای ساختمان سه طبقه و کمتر (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقه0.35g A=0.3,

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار10 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L40H100
دیوارهای آجری

4L40H100 4L40H100 4L50H100

وال پست دیوارهای داخلی با مقطع نبشی برای ساختمان شش طبقه (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی:ضخامت دیوار 10سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوارهای آجری

4L30H100 4L40H100 4L40H100
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L40H100
دیوارهای آجری

 

4L40H100 4L40H100 4L40H100

وال پست دیوارهای داخلی با مقطع نبشی برای ساختمان شش طبقه (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی:ضخامت دیوار 10سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوارهای آجری

4L40H100 4L40H100 4L40H100
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L40H100
دیوارهای آجری

 

4L40H100 4L40H100 4L50H100

وال پست دیوارهای داخلی با مقطع نبشی برای ساختمان ده طبقه (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 10سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوارهای آجری

4L30H100 4L40H100 4L40H100
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوارهای آجری

4L30H100 4L40H100 4L40H100
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L40H100
دیوارهای آجری

4L40H100 4L40H100 4L50H100

وال پست دیوارهای داخلی با مقطع نبشی برای ساختمان ده طبقه (برای دیوارهایی تا ارتفاع 3 متر)

ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 10سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوارهای آجری

4L40H100 4L40H100 4L40H100
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L40H100
دیوارهای آجری

4L40H100 4L40H100 4L50H100
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 4L30H100 4L30H100 4L30H100
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 4L30H100 4L30H100 4L40H100
دیوارهای آجری

 

4L40H100 4L40H100 4L50H100

ضوابط اجرایی طبق پیوست ششم نشریه 2800 و نشریه 819 درباره وال پست‌ها:

– اتصال اجزای غیر سازه‌ای و تکیه گاههای انها باید به گونه‌ای به سازه مهار شوند که بتوانند نیروهای جز غیرسازه‌ای را در جهت خارج از صفحه به سازه منتقل کنند و تغییر شکلهای ایجاد شده در آنها را بپذیرند. مسیر انتقال بار در این اجزا باید باید دارای مقاومت و سختی کافی بوده و محل اتصال به سازه، ظرفیت تحمل اثر موضعی بار را داشته باشد. استفاده از اتصالات جوشی یا پیچی و نظایر آنها مجاز است ولی نباید از مقاومت اصطکاکی ناشی از بارهای ثقلی استفاده شود.
– فواصل بین وال پست‌ها را می‌توان بر پایه محاسبه ظرفیت خمشی دیوار با فرض شرایط تکیه‌گاهی لبه‌ها و اعمال بار وارد بر دیوار تعیین نمود.

– وال‌پست‌ها به هیچ وجه نباید به نبشی‌های تعبیه شده در تیرها که تنها جهت جلوگیری از حرکت خارج از صفحه نصب شده‌اند جوش شوند.

-اتصالات وادارهای قائم به کف و زیر سقف، به ترتیب باید مفصلی و تلسکوپی باشد. به منظور ایجاد اتصال لغزشی (تلسکوپی)، به هیچ عنوان نباید وادار قائم به نبشی‌های تعبیه شده به منظور ایجاد اتصالی تلسکوپی در زیر سقف یا تیر موجود، جوش شوند.

– برای مهار تیرک‌ها یا وادارهای افقی، می‌بایست در نزدیکی ستون‌ها، وادارهایی قائم اجرا شود. تیرک‌ها می‌توانند با اتصالات جوشی به وادارها نصب شوند. در صورت نیاز به اتصال وادارهای افقی به ستون‌های کناری، می‌بایست از اتصالات کشویی استفاده نمود. تیرک باید به طور کامل روی دیوار بنشیند و اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺮک ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی دﯾﻮار همراه باشد.توجه نمایید که بار ثقلی دیوار فوقانی نباید به تیرک منتقل شود.

– توجه کنید که به منظور عدم ایجاد مانع برای تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک، وادار انتهایی جهت مهار تیرک افقی، باید حداقل در فاصله یک متری از بر ستون، ایجاد گردد.

– جداسازی دیوار از ستون و زیر سقف  باید با استفاده از مصالح متراکمی چون پشم سنگ ویا پلی استایرن، انجام گردد.

– جهت کنترل حرکت خارج از صفحه دیوار، می‌توان از ناودانی، بست‌های ارتجاعی و همچنین نبشی‌های جوش داده شده به هم، استفاده نمود. المان‌های کنترل کننده حرکان خارج از صفحه دیوار، می‌توانند با استفاده از اتصالات پیچی و همچنین جوشی، به ستون و زیر سقف یا تیر موجود، نصب شوند.

– اتصال نبشی و یا ناودانی کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار به تیر و ستون‌های قاب موجود، به هیچ عنوان نباید با استفاده از تفنگ میخکوب انجام شود، زیرا ممکن است بتن آسیب ببیند. بهترین روش اتصال نبشی و یا ناودانی به تیر و ستون‌های مورد نظر، سوراخ نمودن جای میخ یا پیچ ا از قبل با استفاده از دریل است.

– در دیوارهایی دارای بازشوهای بزرگ‌تر از 2.5 متر، اجرای وادار و نعل درگاه در کنار بازشو، الزامی است. اما در صورتی که ابعاد بازشو کمتر از 2.5 متر باشد، می‌توان با استفاده فریم فلزی بازشو که از مقاومت مورد نیاز برخوردار است استفاده نمود و از اجرای وادار در کنار بازشو، صرف نظر نمود.

جزئیات اتصالات وال‌پست‌ها

طبق پیوست ششم، اتصالات اجزای میانقابی به قابی که درون آن قرار گرفته شامل نبشی‌های منقطع، نبشی‌های پیوسته (برای ساختمان‌های با اهمیت بالا)، رول‌بولت‌ها، بست‌های ارتجاعی، بست دیوار و میلگردهای بستر می‌باشند.

نبشی‌های منقطع: نبشی‌های منقطع به کمک رول بولت‌ها به قاب متصل می‌شوند ولی نباید با وال‌پست و دیوار اتصال گیردار داشته باشند و تنها باید جابجایی خارج از صفحه دیوار را مهارکنند.

نبشی پیوسته: کارایی نبشی پیوسته شبیه به کارایی نبشی منقطع است با این تفاوت که برای ساختمان‌ها با اهمیت زیاد بکار برده می‌شوند.

بست‌های ارتجاعی: بست ارتجاعی یا بست رادیکالی به کمک رول‌بولت‌ها به ستون و بلوک‌ها متصل شده و با برخورداری از خاصیت فنری، حرکت درون صفحه دیوار را فراهم می‌کند.

میلگرد بستر: میلگرد بستر در دیوارهای سفالی، سیمانی، آجری این روش اتصال رایج تر است. میلگردهای بستر بصورت افقی روی بلوک‌ها سوار می‌شوند و اتصال گیرداری بین میلگرد بستر و دیوار وجود ندارد، تنها اتصال میلگرد بستر اتصال جوشی با وال‌پست‌های کناری و میانی می‌باشد.

برای آشنایی بیشتر با میلگرد بستر، پیشنهاد می‌گردد تا مقاله جامع ” تفاوت میلگرد بستر با وال پست” را مطالعه فرمایید.

در ادامه جزئیات اجرای وال پست با اتصالات کشویی و همچنین اتصالات  ارتجایی، در قالب عکس، آورده شده است.

مدارک مرتبط

بروشور و کاتالوگ فنی

دانلود

دتایل‌ و نقشه‌ها

دانلود

گالری تصاویر

سوالات متداول

وال پست با مقطع نبشی چیست ؟ ‏

وال پست با مقطع نبشی، نوعی عامل مهار کننده، مانع و کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار است که به طور رایج ‏به کار گرفته می‌شود. وال پست با مقطع نبشی، می‌تواند به طور پیوسته و همچنین منقطع، مورد استفاده قرار بگیرد. وال ‏پست با مقطع نبشی، عمدتا از 2 الی 4 نبشی ساخته می‌شود. وال پست مقطع نبشی ساخته شده از دو نبشی، به عنوان ‏عامل کنترل کننده حرکت خارج از صقحه دیوار و وال پست ساخته شده از چهار نبشی، به عنوان یک وادار قائم که تکیه ‏گاه مناسبی را برای دیوار فراهم می‌سازد، استفاده می‌شود. ‏

مکانیزم عملکرد وال پست با مقطع نبشی، چگونه است ؟

وال پست با مقطع نبشی، با دربرگیری دیوار از حرکت خارج از صفحه آن جلوگیری کرده و می‌تواند امکان تغییر شکل یا ‏لغزیدن دیوار را در حین زلزله بدون وارد شدن ضربه به قاب سازه، فراهم سازد. دیوار مهار شده با وال پست نبشی، سختی ‏به قاب سازه وارد نمی‌کند و با انتقال خوب نیرو، آسیب ناشی از جابه جایی را به حداقل می‌رساند. ‏

وال پست با مقطع نبشی، از چه اجزایی تشکیل می‌شود ؟

وال پست با مقطع نبشی از نبشی، مصالح متراکم جداکننده دیوار از قاب سازه مثل پشم سنگ و یونولیت، ‏وادارهای قائم (مثل وادار قائم ساخته شده از چهار نبشی)، وادارهای افقی، مهارهای افقی مثل میلگرد بستر یا بست‌های ‏فلزی، اتصالات پیچ و رول پلاک یا اتصالات جوشی، ساخته می‌شود.‏

وال پست با مقطع نبشی، چگونه اجرا می‌شود ؟

وال پست با مقطع نبشی، در صورتی که به عنوان عامل کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار به کار گرفته شود، ابتدا ‏باید با استفاده از اتصالات پیچی یا جوشی، در نقاط از پیش تعیین شده در قاب سازه، نصب شود. سپس مصالح متراکم ‏جداکننده دیوار از قاب سازه مثل یونولیت (پلی استایرن) و پشم سنگ، در جای خود قرار می‌گیرد. وادارهای قائم در ‏صورت وجود، باید با تعبیه اتصالات (در کف اتصال گیردار و در زیر سقف یا زیر تیر فوقانی اتصال تلسکوپی) درج شده در ‏نقشه طرح اجرا شوند. وال پست مقطع نبشی می‌تواند به عنوان وادار قائم نیز به کار گرفته شود، که در چنین حالتی وال ‏پست با مقطع نبشی از چهار نبشی متصل شده به هم با استفاده از میلگردهای خرپایی یا نردبانی ساخته می‌شود. و اما در ‏نهایت، فرآیند اجرای وال پست با مقطع نبشی با دیوارچینی و نصب مهارهای افقی اعم از میلگردهای بستر یا بست‌های ‏فلزی، طبق فواصل مندرج در نقشه طرح شده، به پایان می‌رسد. ‏

وال پست با مقطع نبشی، چه مزایایی را شامل می‌شود ؟

با استفاده وال پست با مقطع نبشی، نیازی به تعیه المان‌های کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار نیست زیرا این وال ‏پست، خود می‌تواند به عنوان یک کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار عمل کند. علاوه بر این، این نوع از وال ‏پست را به راحتی می‌توان در محیط کارگاه ساخت. بدین منظور هزینه نهایی اجرای وال پست مقطع نبشی نسبت به وال پست‌های ‏آماده (وال پست های موجود در بازار)، کمتر است. وال پست با مقطع نبشی به راحتی با استفاده از اتصالات پیچی یا ‏جوشی نصب می‌شود.‏

‏ ابعاد و فواصل وال پست با مقطع نبشی، برچه اساس و چگونه تعیین می‌شود ؟

ابعاد و فواصل وال پست مقطع نبشی بر اساس عواملی چون ارتفاع، ضخامت و مصالح تشکیل دهنده دیوار و همچنین تعداد ‏طبقات ساختمان، سرعت باد غالب در منطقه، میزان ریسک پذیری منطقه در برابر زلزله و... تعیین می‌شود. ابعاد و فاصل ‏وال پست های مقطع نبشی را می‌توان از ضوابط و جداول موجود در نشریه 819، برداشت نمود.‏

هزینه اجرا وال پست با مقطع نبشی، چقدر است ؟

هزینه اجرا وال پست با مقطع نبشی، بسته به ابعاد دیوار و تعداد اجزای تشکیل دهنده مصرفی در این وال پست، متغییر ‏است. بدین منظور، پیشنهاد می‌گردد تا جهت راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با کارشناسان ما در افزیر، از ‏طریق راه‌های ارتباطی قید شده در سایت افزیر، تماس حاصل فرمایید.‏

آیا وال پست با مقطع نبشی، می‌تواند به عنوان وادار قائم نیز به کار برده شود ؟

وال پست با مقطع نبشی، از دسته وال پست‌های رایج است که کاربرد آن هم به عنوان عامل کنترل کننده حرکت خارج از ‏صفحه دیوار و هم به عنوان تامین کننده تکیه‌گاه مناسب دیوار (وادار) دیده می‌شود. وادارهای قائم از نوع وال پست با ‏مقطع نبشی، از چهار نبشی متصل شده به هم با استفاده از میلگردهای خرپایی یا نردبانی شکل، ساخته و مورد استفاده ‏قرار می‌گیرند.‏

5/5 - (4 امتیاز)