خانهمطالعات موردیآب بندی دیوار حائل

نام پروژه:

  • آب بندی دیوار حائل

نوع سازه:

  • دیوار حائل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

دیوار های حائل همواره تحت بار فشاری خاک های پشت خود و همچنین در تماس با رطوبت آبهای زیر زمینی هستند و در صورت نفوذ به دیوار و گذشتن از آن باعث ایجاد رطوبت و تخریب نازک کاری روی داخلی دیوار و ایجاد ظاهر نامناسب و به مرور زمان فرسودگی وجه داخلی دیوار حائل می­شود از این رو جهت عایق بندی این دیوار و جلوگیری از فرسودگی آن لازم تا اقداماتی انجام شود.


راهکار:

یکی از روش های مناسب جهت آب بندی دیوار حائل استفاده از عایق پلیمری دو جزیی ™PWC می­باشد که علاوه بر افزایش مقاومت دیوار در برابر فشار های هیدروستاتیکی و مکانیکی چسبندگی خوبی با بتن دارد و از نظر ظاهر باعث یکی شدن رنگ نهایی بتن و پوشش عایق می­شود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)