خانهمطالعات موردیمقاوم سازی لوله با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی لوله با الیاف FRP

نوع سازه:

  • لوله

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

یکی از مشکلاتی که برای لوله ها پیش می آید خوردگی است. وجود اکسیژن، متصاد شدن سولفید هیدروژن در فاضلاب و وجود رطوبت از مهم ترین عوامل تسریع خوردگی لوله ها به شمار می روند. می توان برای پیشگیری از آسیب رسیدن به لوله ها و خوردگی آن ها از روش های مقاوم سازی استفاده کرد. به کار بردن پوشش مناسب رو و یا داخل لوله ها بر مقاومت آن ها می افزاید. لوله ها می توانند از جنس بتن باشند و مقاوم سازی از اقداماتی که می توان برای آن ها انجام داد.


راهکار:

استفاده از کامپوزیت FRP این روزها برای مقاوم سازی بخش های مختلف سازه ها کاربرد دارد. با مقاوم سازی لوله بتنی می توان بر مقاومت لوله ها افزود و از آن ها از همه جوانب به خوبی نگهداری کرد.یکی از مزیت های استفاده از این روش این است که نیازی به حرکت دادن لوله از جای خود نیست و می توان حتی لوله قدیمی را بدون جا به جایی مقاوم سازی کرد.الیاف FRP به شکل مناسبی به لوله های بتنی می چسبند و از ورود و خروج رطوبت ممانعت به عمل می آورند. عمر این الیاف ها به دلیل داشتن کیفیت مرغوب طولانی است و مدت زیادی روی لوله باقی می مانند.از این رو پیشنهاد می­شود مقاوم سازی لوله با الیاف کربن تک جهته ™UCW در وجه داخلی اجرا شود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item