خانهوال‌ پست‌هاوال پست FRP

دیوار غیرسازه‌ایی، یکی از عناصر تشکیل دهنده هر نوع سازه‌ایی محسوب می‌شود. دیوار غیر سازه‌ایی ممکن است در پیرامون یا داخل سازه به کار گرفته شود. در هر صورت مهار آن، به منظور بهبود رفتار سازه، در مواقع زلزله یا دیگر حوادث محیطی، امری الزامی است. دیوار غیر سازه‌ایی اگر مهار نشود، حتی با کوچک‌ترین نیروی جانبی اعمال شده از طریق زمین لرزه، دچار ترک خوردگی و فرو ریختگی آنی می‌شود. آسیب دیدگی و یا فرو ریختگی دیوارهای مهار نشده در عین پایدار ماندن سازه بعد از زلزله، بارها و بارها دیده شده است. وضعیت سازه‌های موجود بعد از زلزله کرمانشاه در 21 آبان سال 1396، یکی از مثال‌های بارز جهت اثبات مطالب فوق می‌باشد. بعد از وقوع زلزله کرمانشاه، اجرای مهار یا وال پست برای دیوارهای غیرسازه‌ایی پیرامونی و داخلی، امری الزامی تلقی گردید. وال پست FRP، از جمله مهارکننده‌های دیوار غیر سازه‌ایی بوده که با استفاده از الیاف کربن ویا الیاف شیشه، اجرا می‌شود. وال پست FRP، می‌تواند دیوار غیرسازه‌ایی که از قبل مهار نشده و حتی دیواری که دچار آسیب شده است را ترمیم، تقویت و مهار نماید. وال پست‌های FRP، از دسته سیستم‌های Fiber OneTM نیز محسوب می‌شود. وال پست FRP،با پایدارسازی دیوار در جهت خارج از صفحه، تامین مهاری، ایجاد پیوستگی بین اجزای تشکیل دهنده دیوار، یکپارچه سازی مقطع دیوار و… از ترک‌خوردگی، شکسته شدگی، فروپاشی آنی و… دیوار غیر سازه‌ایی در حین وقوع زلزله، جلوگیری می‌نماید. وال پست‌های FRP، با استفاده از رزین‌های مربوطه همچون رزین اپوکسی، در سطح مقطع دیوار به صورت سرتاسری و یا نواری در ابعاد و فواصل از قبل تعیین شده، نصب می‌شود. در ادامه مزایای استفاده از وال پست‌های FRP، روش اجرای آن و تفاوتش با دیگر وال پست‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

مزایا وال پست‌های FRP

 • سهولت در اجرا
 • سازگار با اکثر اجزای تشکیل دهنده دیوار
 • عدم اشغال فضای کارگاه
 • سرعت اجرا بالا
 • افزایش مقاومت دیوار در برابر ترک خوردگی
 • ایجاد پیوستگی بین اجزای تشکیل دهنده دیوار
 • یکپارچه سازی دیوار
 • مقاوم سازی دیوار در برابر نیروهای جانبی
 • بدون نیاز به وادار یا تعبیه مهارهای افقی در داخل دیوار موجود
 • امکان اجرا در دیوارهایی که از قبل مهار نشده‌اند

روش اجرای وال پست‌های FRP

مرحله 1 : محل نصب وال پست‌های FRP، طبق مشخصات مندرج در نقشه طرح، بر روی دیوار مشخص گردد.

مرحله 2 : پارچه تک و یا دو جهته الیاف کربن یا الیاف شیشه ، طبق ابعاد مشخص شده در نقشه طرح، برش داده شود.

مرحله 3 : ناحیه نصب وال پست FRP، باید با استفاده از برس سیمی، چکش و دیگر ابزار آلات، از هرگونه آلودگی نظیر رنگ، گچ، سیمان، روغن و… پاکسازی شود.

مرحله 4 : اجزاء تشکیل دهنده رزین اپوکسی مصرفی، طبق مندرجات دیتاشیت محصول، ترکیب گردد.

مرحله 5 : برای نصب وال پست‌های FRP، باید از سیستم چسباندن تر استفاده نمود. در سیستم چسباندن تر، سطح باید با استفاده از قلمو، غلتک ویا دیگر ابزار به رزین اشباع شود و سپس پارچه‌های الیاف کربن یا شیشه نیز روی سطح آغشته به رزین قرار گرفته و باری دیگر سطح و الیاف FRP باید به رزین، به خوبی آغشته شوند. برای هر چند لایه از الیاف FRP، باید مراحل تکرار شود.

مرحله6 : باید به رزین فرصت داد تا به گیرش نهایی، دست یابد.

تفاوت وال‌ پست‌های FRP با دیگر وال پست‌ها

 • وال پست‌های FRP، بر خلاف دیگر وال‌ پست‌ها با استفاده از چسب و رزین، نصب می‌شوند.
 • وال پست‌های FRP، می‌توانند حتی دیوارهایی که از پیش ساخته‌ شده‌اند را تقویت نمایند و به عنوان یک مسلح کننده دیوار نیز به کار برده شوند.
 • در وال پست‌های FRP، نیازی به اجرای وادار و مهارهای افقی اضافه در دیوار نیست.
 • وال پست‌های FRP، فضای کارگاه را اشغال نمی‌کند اما وال پست‌های سنتی فضاگیر و اشغال کننده هستند.
 • حمل و نقل وال پست‌های FRP نسبت به دیگر وال پست‌ها، راحت‌تر است.

نکات مربوط به طراحی وال پست‌های FRP

_ در طراحی وال پست‌های FRP، خمش دیوار از نوع یک طرفه و به صورت قائم در نظر گرفته می‌شود.

_ در وال پست‌های  FRPنواری، جهت بهره‌وری از بهترین نتیجه، فاصله نوارهای قائم از هم، حداقل به اندازه 3 برابر ضخامت دیوار و حداکثر 5.5 برابر ضخامت دیوار، در نظر گرفته شود.

_ در وال پست‌های FRP، باید از الیاف کربن با تنش تسلیم بیش از 3000 مگاپاسکال و یا از الیاف شیشه با تنش تسلیم بیش از 1000 مگاپاسکال، استفاده شود.

_ الیاف کربن و الیاف شیشه مصرفی در وال پست‌های FRP، در حالتی که وال پست به صورت سرتاسری اجرا شود، به ترتیب باید از حداقل دانسیته 25 و50 گرم بر متر مکعب برخوردار باشند. در صورتی که وال پست FRP به صورت نواری اجرا می‌شود، دانسیته الیاف کربن و شیشه به ترتیب باید حداقل 50  و 100 گرم بر متر مکعب باشد.

– رزین مورد استفاده در وال پست‌های FRP باید از مشخصات زیر پیروی نماید :

 • سازگاری و چسبندگی با الیاف به کار رفته در وال پست FRP
 • سازگاری و چسبندگی به اجزای تشکیل دهنده دیوار
 • مقاومت بالا در برابر اثرات محیطی
 • کارایی خوب در طول نصب
 • ماندگاری در طول زمان مناسب با شرایط کاربردی

مشخصات مصالح و یا مواد مصرفی در وال پست‌های FRP

نوع الیاف نام تجاری عرض (mm) وزن (gr/m2)
پارچه الیاف کربن تک جهته UCWTM 500 الی 1000 160 الی 300
پارچه الیاف کربن دو جهته BCWTM 500 الی 1000 160 الی 600
پارچه الیاف شیشه تک جهته UGWTM 500 الی 1000 200 الی 1000
پارچه الیاف شیشه دو جهته BGWTM 500 الی 1000 200 الی 1200

مشخصات مصالح و یا مواد مصرفی در وال پست‌های FRP

نوع چسب یا رزین مصرفی نام تجاری سازگاری با الیاف
رزین اپوکسی با ویسکوزیته کم ERSTM200 الیاف کربن – الیاف شیشه
رزین اپوکسی با ویسکوزیته بالا ERSTM300  و ERSTM400 الیاف کربن – الیاف شیشه

نکات اجرایی وال پست FRP طبق نشریه 819 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پیوست ششم استاندارد 2800 و نشریه ض-691

– ناحیه نصب الیاف در وال پست‌های FRP، باید قبل از اجرای وال پست FRP، از هرگونه آلودگی نظیر گریس، رنگ، پلاستر و… پاکسازی شود.

– الیاف FRP، باید به صورت نوارهای قائم در دو طرف دیوار و به صورت موازی، نصب شود.

– نبشی کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار طوری در نظر گرفته شود که الیاف FRP نواری در آن قرار گیرد و از کناره بیرون نزند و در عین حال،علاوه بر در بر گیری مصالح متراکم جداسازی، بخشی از دیوار را نیز در بگیرد.

– نبشی باید با استفاده از اتصلات پیچی نصب شود. در صورت تعبیه شدن صفحه فلزی از قبل بر روی تیر و ستون اطراف دیوار، می‌توان نبشی را با استفاده از اتصالات جوشی نیز نصب نمود.

– وال پست FRP، حتما باید در دو  لبه انتهایی دیوار، اجرا شود.

– الیاف نواری کربن یا شیشه مصرفی در وال پست‌های FRP، باید به اندازه طول مهاری، روی کف نیز ادامه یابند.

– در وال پست FRP، دیوار از ستون کناری باید به فاصله 1 درصد ارتفاع، جداسازی شود. جهت جداسازی دیوار از ستون، می‌توان از مصالح متراکم مثل پشم سنگ یا پلی استایرن (یونولیت) استفاده نمود.

– در وال پست‌های FRP، دیوار از زیر سقف باید به اندازه 25 میلی‌متر جداسازی شود. برای جداسازی دیوار از سقف، می‌توان از مصالح متراکم از جمله پشم سنکگ و یا پلی استایرن (یونولیت)، استفاده نمود.

– اختلاط اجزای تشکیل دهنده رزین مصرفی در وال پست‌های FRP، باید با توجه به مندرجات دیتاشیت ارائه شده از سوی تولید کننده محصول، انجام شود.

– بعد از اجرای وال پست‌های FRP، باید مدت زمان کافی برای گیرش رزین در نظر گرفته شود. مدت زمان عمل آوری رزین، باید با توجه به دیتاشیت محصول، در نظر گرفته شود.

– توجه نمایید که جهت کسب عملکرد بیشتر وال پست‌های FRP، الیاف کربن یا شیشه نواری قائم، نباید در طول به هیچ عنوان قطع شوند. پیوستگی الیاف در وال پست‌های FRP، رفتار خمشی دیوار را در برابر نیروهای جانبی، تضمین می‌نماید.

جدول مربوط به فواصل وال پست‌های frp نواری قائم از هم در طول دیوار

حداقل فاصله نوارهای قائم FRP 3 برابر ضخامت دیوار (3t)
حداکثر فاصله نوارهای قائم FRP 5.5 برابر ضخامت دیوار (5.5t)

مدارک مرتبط

بروشور و کاتالوگ فنی

دانلود

دتایل‌ و نقشه‌ها

دانلود

گالری تصاویر

سوالات متداول

page