خانهمشکلات سازه ای و راهکارهای مقاوم سازیافزایش ظرفیت باربری دال بتنی

بتن جزئی از مصالح پرکاربرد ساخت و ساز می‌باشد که مزیت‌های زیادی از جمله ارزان قیمت و مقاومت در برابر آتش سوزی دارد.دال‌های بتنی عضوی از ساختمان می‌باشد که در سقف استفاده می‌شود و دال‌های بتنی از میلگرد و بتن تشکیل شده و وظیفه تحمل بارهای ثقلی و ایجاد دیافراگم صلب برای انتقال بارهای جانبی بر عهده دارد.
دال‌های بتنی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘلفی از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزه، اﻋﻤﺎل ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و .. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ افزایش ظرفیت باربری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از این‌رو در این بخش مراحل مقاوم‌سازی و افزایش ظرفیت باربری دال بتنی با سیستم‌های مقاوم‌سازی ™FibraOne و ™Stela شرح داده ‌می‌شود.

بسیاری از راهکارهای مقاوم‌سازی بستگی به هدف ما از عملیات مقاوم‌سازی دارد. برخی از این تکنیک ها در بخش‌های بعدی به تفصیل توضیح داده شده اند. چرا دال بتنی به تقویت یا مقاوم سازی احتیاج پیدا می‌کند: آسیب‌هایی که به دال بتنی وارد می‌آید از چند پدیده نشئت می‌گیرد که در زیر هر کدام جداگانه آورده شده است:

 • خوردگی میلگردهای فولادی
 • نشست بیش از اندازه شالوده و پی
 • افزایش بارهای مرده و زنده روی دالها
 • طراحی نادرست سطح مقطع و درصد آرماتور
 • ایجاد ترک در سطح بتن ناشی از تنش کمتر از تنش طراحی

حال برای مقاوم‌سازی دال بتنی در ادامه توضیحاتی ارائه می‌شود که امیدواریم مفید واقع شود. دالهای بتنی عمقی در حدود 4 اینچ دارند ولی اگر دال بتنی نیاز به مقاوم‌سازی داشته باشد این اندازه ممکن است متفاوت باشد بمنظور مقاوم‌سازی دال بتنی گفتن این نکته ضروری است که برای دالهایی که برای ممان مثبت طراحی شده و بنابراین آرماتور کششی پایین تار خنثی تعبیه شده باشد، لایه بتنی مقاوم‌سازی را می‌توان بصورت یک شبکه مش‌بندی شده از آرماتور را در محور بالایی دال بتنی نصب کرد و روی آن بتن اجرا کرد، در صورتی که دال بتنی برای ممان منفی طراحی شده باشد یا زمانی که بار مرده (که به دال اضافه می شود) بسیار کمتر از بار زنده تحمل شده توسط دال است، لایه بتنی جدید مقاوم‌سازی در کف دال باید اضافه شود یعنی سطح زیر سری دال قالب بندی شده و سپس آرماتور بندی می‌شود و پس از آن بتن ریخته می‌شود.

به منظور اجرای راه حل های قبلی، مراحل زیر باید مطابق شکل 1 و شکل 2 انجام شود:

 • برداشتن پوشش بتنی آسیب دیده.
 • تمیز کردن میله های فولادی تقویت کننده با استفاده از برس سیمی یا کمپرسور شن و ماسه.
 • پوشاندن میله های فولادی با مواد اپوکسی که از خوردگی جلوگیری می کند.
 • اگر درصد بالایی از خوردگی در میلگردهای فولادی یافت شد، یک مش فولادی جدید که مطابق با الزامات کد طراحی شده است، باید اضافه شود.
 • سپس مش فولادی تقویت کننده جدید با استفاده از رولپلاک های فولادی به صورت عمودی به دال سقف و به صورت افقی به تیرهای اطراف نصب شده و محکم می شود.
 • پوشش سطح بتن با مواد اپوکسی مناسب که پیوند بین بتن قدیمی و جدید را تضمین می کند.
 • قبل از خشک شدن اپوکسی، بتن با ضخامت لازم ریخته می شود.

در آخر به این نکته اشاره می‌کنیم که برای کاهش انقباض ناشی از تبخیر آب بتن که می‌تواند برای دال بتنی بسیار خطرآفرین باشد باید افزودنی ‌های ویژه کاهش انقباض به مخلوط بتن افزوده شود.

راهکارهای دیگری که برای افزایش ظرفیت باربری و افزایش مقاومت دال بتنی در دسترس است به این شرح است:

 • افزایش ظرفیت باربری برشی دال با افزودن صفحات فولادی تقویت شده توسط پیچ و مهره‌های عمودی.
 • مقاوم‌سازی دال بتنی به کمک روش بتن پس تنیده.
 • اضافه کردن تیر فولادی.
 • در مورد دال های توخالی، بتن درون سوراخ های دال تزریق می شود.

سیستم مورد استفاده جهت افزایش ظرفیت باربری دال بتنی

مقاوم سازی سقف

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی سقف با ورق فولادی

 سیستم ™Stela

مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت فولادی

معرفی سیستم

مقاوم سازی دال بتنی با استفاده از سیستم ™FibraOne

 1. مشخص نمودن محل نصب و فواصل لمینت کربن (محصول ™UCL) بر روی سطح دال به صورت افقی
 2.  اعمال پرایمر اپوکسی (محصولWEP™240 ) بر روی سطح دال
 3. اعمال یک لایه چسب اپوکسی لمینیت (محصول ERA™420) برروی لمینت FRP
 4. تقویت و مقاوم‌سازی با استفاده از چسباندن لمینت کربن (محصول ™UCL) بر روی محل مشخص شده
 5. تقویت دال بتنی با استفاده از چسباندن لمینت CFRP بر روی محل مشخص شده
 6. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق محصول (SMF™80) بر روی لایه نهایی لمینت کربن در صورت نیاز

مقاوم سازی دال بتنی با استفاده از سیستم ™Stela

 1. مشخص نمودن محل نصب و فواصل نوارهای فولادی بر روی سطح دال به صورت افقی
 2. اعمال یک لایه چسب اپوکسی لمینیت (محصول ERA™420) برروی ورق‌های فولادی
 3. ایجاد شکاف و سوراخ بر روی ورق‌های فولادی به منظور پیچ نمودن و اتصال آنها به دال بتنی
 4. در نهایت متصل کردن ورق‌های فولادی از طریق چسب اپوکسی لمینیت و بولت آن به دال
مقاوم سازی سقف با ورق فولادی

لمینیت کربن (™UCL)

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80™SMF)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

چسب اپوکسی لمینیت ERA™ 420) FRP)

 

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آیین نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19