خانهمطالعات موردیبتن ریزی کف کارگاه صنعتی با بتن الیافی

نام پروژه:

  • بتن ریزی کف کارگاه صنعتی با بتن الیافی

نوع سازه:

  • کارگاه صنعتی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

درخواست بتن ریزی برای کف کارگاه صنعتی برای بالا آوردن کف


راهکار:

استفاده از الیاف ماکروسنتتیک بتن ™MRF برای مسلح سازی بتن و به منظور افزایش مقاومت، دوام، بهبود خواص مکانیکی بتن و کنترل ترک خوردگی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

1.5/5 - (2 امتیاز)