خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دیوار برشی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دیوار برشی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

دیوار برشی عنصر مقاوم در برابر بارهای جانبی سازه می­باشد که ضعف در این المان باعث صدمات جبران ناپذیر در مواقع بحرانی به سازه می­شود. از این رو شناسایی ضعف دیوار برشی و اجرای مقاوم سازی این المان باید مورد توجه قرار بگیرد. ضعف در اجرای دیوار برشی و کمبود تعداد آرماتور ها باعث کاهش مقاومت و سختی المان و در نتیجه کاهش مقاومت سازه در برابر بارهای جانبی می­شود. از این رو و با توجه به گسترش فناوری های مقاوم سازی استفاده از الیاف FRP جهت بهسازی و مقاوم سازی دیوار برشی توصیه می­شود.


راهکار:

با توجه به شکل پذیری بسیار کم دیوار برشی استفاده از الیاف FRP تا حدودی شکل پذیری آنها را افزایش می­دهد. همچنین الیاف FRP سختی و مقاومت این دیوارها را افزایش می­دهد.الیاف FRP به دلیل ایجاد پیوستگی در اجزای دیوار برشی از گسیختگی  موضعی آن جلوگیری می­کند . با کمک الیاف FRP می توان خرابی های دیوار را ترمیم کرد و آسیب ناشی از میلگردهای ازبین رفته یا حذف شده را بهبود بخشید .بنابراین جهت مقاوم سازی دیوار برشی با الیاف کربن تک جهته ™UCW  را به صورت کامل و پیوسته در جهت افقی اجرا می­کنیم.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)